Mali müşavirlerin ücretleribir sonraki yılın tamamında geçerli olmak üzere Maliye Bakanlığı’nın her yıl aralık ayında açıkladığı ücret tarifesi üzerinden belirlenmektedir.

Ancak, ülkemizin içinde bulunduğu enflasyonist ortam ve ekonomik dengelerin bozulması tüm vatandaşlarımızı etkilediği gibi bizleri de çok ciddi şekilde etkilemektedir. Bunun sonucunda Ocak 2022'de belirlemiş olduğumuz ücretler bugün için anlamını yitirmiş bulunmaktadır.

Gelinen aşamada, mesleki faaliyetin sürdürülmesi için gerekli zorunlu giderlerin (personel, kırtasiye, kira, elektrik, akaryakıt, ulaşım, gıda, temizlik, kargo vb.) tamamında olağanüstü artışlar meydana gelmiştir. 2021 yılında gerçekleşmiş olan enflasyon rakamları ile belirlemiş olduğumuz 2022 yılı ücretlerigünümüze gelindiğinde zorunlu giderlerimizi dahi karşılayamamaktadır.

Müşterilerimiz girdi maliyetlerinden kaynaklı artışlardan dolayıürünlerinin üretim maliyetlerini biz mali müşavirler ile belirleyip satışa sunmaktadır.Bizler bu ürünleri 2021 yılının nispeten düşük enflasyon verileriyle hazırlanan 2022 yılı ücret tarifesi ile bugünün şartlarında hizmet vererek alıp tüketiyoruz.

Maliye Bakanlığı tarafından Temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere Asgari Ücret Tarifemizde herhangi bir zam yapılmadığı ve ücretler güncellenmediği takdirde TÜRMOB ve Odalarımız, yüksek enflasyondan kaynaklı kayıplarımızı telafi edecek şekilde tarifedeki ücretlere %60 oranındaki enflasyon farkının yansıtılarak temmuz ayından itibaren uygulanmasına karar vermiştir.”