Eğitim-Sen Şube Başkanı Faik Alkan yarı yıl değerlendirmesinde şunları söyledi; "Eskişehir'de bugün 513 okul ve kurum, 10.605  öğretmen 137.785 öğrenci 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemini bitiriyor.

Eğitim sisteminde yıllardır yaşanan ve katlanarak artan sorunlar, bu eğitim yılında  pandeminin etkisiyle kronik hale gelmiştir. Bu yaşadığımız süreç, MEB’in eğitimin yapısal sorunlarına yönelik somut ve çözüme dayalı politikalar geliştirmek gibi bir amacının fa olmadığını göstermiştir.

En temel sorun bugün, okullarda yaşanan yoğun dinselleşme ve eğitimi ticarileştirme uygulamalarıdır. İktidarın, siyasal-ideolojik hedeflere uygun olarak aldığı bilim karşıtı kararlar, Cumhuriyetin bütün kazanımlarını neredeyse ortadan kaldırmıştır.

Özellikle bazı vakıf ve derneklerle iş birliği halinde hayata geçirilen ‘piyasacı’ ve ‘dini eğitim’ merkezli uygulamalar, başta öğrenciler olmak üzere, öğretmenler, eğitim emekçileri ve velileri doğrudan etkilemeyi sürdürmektedir.

 BAŞARISIZ  MEB POLİTİKALARI  MUTSUZ ÖĞRENCİLER VE İADE- İ İTİBAR BEKLEYEN EĞİTİM ÇALIŞANLARI YARATMIŞTIR!

2021-2022 Eğitim ve öğretim yılına yönelik MEB' e verdiğimiz karnemizi Eskişehir kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu eğitim döneminde MEB, izlediği politikalar gereği başarısız olmuştur. Çünkü,

●       Pandemi ile mücadelede bütün yük öğretmen ve velilere yıkılmıştır.

●       Okullara yeterince ödenek gönderilme miştir. Veliler olmazsa okullar bugün hiçbir temel giderini karşılayamaz durumdadır.

●       Pandemi sürecinde kalabalık sınıflar, yardımcı hizmetli sorunu ve hijyen meselesi çözülmemiştir.

●       Laik eğitimden uzaklaşılmıştır. Cemaatlar ve tarikatlar devletin eğitim işlevini üstlenmiştir.

●       Çocuk işçiler ve gelinler sorunu çözülmemiş, emek sömürüsü MESEM eliyle daha da yaygın hale getirilmiştir.

●       Kadrolaşma hat safhadadır. KPSS de yaşanan mülakat rezaleti öğretmen alımı sorununu tekrar gündeme getirmiştir.

●       Öğretmenlerin büyük bir kısmının istemediği Meslek Kanunu çıkardığı için başarısızdır.

●       Öğrencileri mutsuz eden sınavları kaldırılmadığı için başarısızdır.

●       Kamusal eğitim yok edildiği için başarısızdır.

●       Gençliğin hayallerini yok ettiği için başarısızdır.

Eğitim sisteminde yaşanan sorunların ülkedeki ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda yaşanan gelişmelerden ayrı ve bağımsız olmadığı açıktır.

 Eğitim Sen, her geçen gün daha fazla piyasa ilişkileri içine çekilen, okul öncesinden üniversiteye kadar bilimin ve laikliğin değil, milliyetçiliğin, ayrımcılığın ve inanç sömürüsünün referans alındığı bir eğitim sisteminde kamusal, bilimsel, demokratik, laik  eğitim hakkı için mücadelesini kesintisiz sürdürmeye kararlıdır."

Editör: Mustafa YILDIRIM