WhatsApp Image 2022-06-29 at 13.58.02

 Ek gösterge konusunun bütün memurların uzun yıllardan beri beklentisi olduğunu ve kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini söyleyen Arslan,  kamu görevlilerinin emekliliğe yönelik sıkıntılarının başında ek gösterge uygulamasının eksiliğinden kaynaklı sorunların geldiğini vurguladı. Arslan çözüm olarak; “Yapılacak düzenlemenin anılan 4 meslek grubu yanında; içinde mesleğe yarışma sınavı ile başlayan ve yeterliliğe tabi olan 4 yıllık lisans mezunu kariyer uzmanlarının, görevde yükselme sınavına göre müdür, müdür yardımcısı ile şef, Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, Bilgisayar işletmeni, zabıt katibi, mübaşir, tahsildar, İcra Memuru gibi unvanlardaki 4 yıllık mezunları unutulmasın.’’ dedi. Yapılacak olan düzenlemelerde dört meslek grubunda bulunan kamu görevlilerinin lisans ve ön lisans mezunlarının ek göstergelerinin 3600’a yükseltileceği, diğer kamu görevlilerinin bu haktan mahrum bırakılacağını söyleyen Arslan; “4 yıllık üniversite mezunu olsalar bile çalışanlarımız 2800; müdürler 3000 ek göstergede kalırken, adı geçen 4 meslek grubunda yer alan ön lisans mezunları dahil çalışanların ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltileceği görülmektedir.” şeklinde konuştu.

Bu uygulama adaletle bağdaşmamaktadır

Böyle bir uygulamanın adalet ve hakkaniyetle bağdaşmadığını ifade eden Arslan, Türk Büro-Sen olarak, ek gösterge düzenlemesinin bu itirazlar göz önüne alınarak tekrar değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.  Arslan, Genel İdari Hizmetler sınıfının ek gösterge rakamının 600 puan artırılmasının beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu ve çalışmanın bütün unvanlar ve öğrenim durumları dikkate alınarak gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Arslan sözlerine şöyle devam etti; “Ek gösterge bağlı özel hizmet tazminatı yansıtma oranları arasındaki fark üst gruplarda 20 ile 40 puan arasında değişmekteyken ek göstergesi 3600’ün altında kalan kamu görevlilerinin diğer gruplarla arasında 60 ile 90 puan fark bulunmaktadır.

Bundan dolayı tüm memurlar, emekli maaşı düşmesin diye 3600 ek gösterge talep etmektedir.”

Arslan, ek gösterge uygulamasına ek olarak tazminat yansıtma oranlarının da Türkiye Kamu-Sen’in talep ettiği oranlarda düzenlenmesi ve kamu çalışanlarının emekli maaşlarının yükseltilmesi gerektiğini aksi halde yeni tartışmaların ortaya çıkabileceğini sözlerine ekledi.