Tepebaşı personelinden kan bağışına destek Tepebaşı personelinden kan bağışına destek

Aksaray Nenessa Hotel’de düzenlenen Konsey Türkiye’nin çeşitli illerinden
gelen 51 Gazeteciler Cemiyeti Başkanı’nın katılımı ile
gerçekleştirildi.


Yerel Basının sorunlarının ve basınla ilgili Yasa ve yönetmeliklerde
yapılan son değişikliklerin tartışıldığı toplantı sonunda aşağıdaki
hususların kamuoyu ile paylaşılmasına karar verildi:


1. Türkiye’nin örgütlü en büyük basın kuruluşu Türkiye Gazeteciler
Federasyonu (TGF) olarak ; Türk Cumhuriyeti Devletinin milleti ile
bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve devrimlerinden vazgeçilmeden
Cumhuriyete ve Demokrasiye olan inancımızı bir kez daha yineleyerek;
basın ve ifade özgürlüğü ile düşüncenin önüne konmak istenen tüm
engelleri aşmaya kararlıyız.


2. Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurul toplantısında, resmi ilan
fiyatlarına yapılan yüzde 100 oranındaki zam kararı ile son yıllarda
sıkıntı içinde yaşam savaşı veren yerel gazete sahiplerine düşük
faizli kredi imkanlarının verilmesi kararlarını olumlu bulduğumuzu ve
TGF’nin bu konudaki çaba ve arzularını tam olarak karşılama da
memnuniyet verici bir gelişme olarak gördüğümüzü paylaşmak isteriz.
Ayrıca; BİK Genel Kurulunda Anadolu Basın temsilcilerinin seçiminde
vekalet sisteminin değiştirilerek, gazete sahibinin bizzat bu konudaki
seçime katılması, ya da bünyesinde çalışan bir gazetenin kendisine
vekalet etmesi kararını da, daha adil bulduğumuzu bildirmek isteriz.
Bu konuda BİK Genel Müdürü başta olmak üzere tüm emeği geçenlere
BİK’de başlatılan adaletli uygulamalar için teşekkürü borç biliriz.3. Sorunların bir türlü çözülemediği, gazetecilikle ilgisi olmayan
kişiler tarafından ‘’Kimin Gazeteci’’ olduğuna karar verilmesi
uygulamasının sona erdirilmesini, Basın Kartları Komisyonu’nda da aynı
uygulamanın ve adaletin sergilenmesini bekliyoruz.4. Televizyon ve radyolar için ayrı Yasa çıkarılırken, İnternet
Gazeteciliğinin Basın Kanunu’na adapte edilmesini hala
kabullenemiyoruz. Bu kararın altında yatan; Anadolu’da yazılı basının
yok edilerek, dijital medyanın yaratılması gerçeğini de göz ardı
etmeden, internet gazetelerine de adil olarak yazılı basında olduğu
gibi bekleme süresi uygulanmasını, asgari kadrolarla istihdam
yaratılmasını da beklediğimizi;

5. Anadolu’da yerel gazetelerde çalışan gazetecilerin asgari ücretin
ve açlık sınırının altında maaş ve ücret aldığı gerçeği doğrultusunda;
5593 sayılı Basın Yasası’nda gerekli değişiklikler yapılarak
gazeteciler için ayrı bir asgari ücret düzenlenmesini, BİK
denetimlerinin sıklaştırılarak istihdama büyük engel teşkil eden
naylon kadrolara izin verilmemesini beklemekteyiz.

Yine çuvaldızı kendimize batırarak okura olan saygımız ve ödevimiz
nedeniyle; tarafsız yayıncılık habercilik konusunda, kopyala-yapıştır
ajans haberciliğinden vazgeçilmesini, gazeteciler olarak kendimize
çeki düzen vermek zorunda olduğumuzu ve en önemlisi de meslek
örgütlenmesinde bölünmeye son vermemiz gerektiğini hatırlatmalıyız.

6. Doğaya, çevreye ve insana olan saygısını her fırsatta dile getiren
Türkiye Gazeteciler Federasyonu; Yeşil Doğa Derneği ile imzalanan
“Türkiye’nin Etrafı Yemyeşil Dağlar” protokolü ile toplantılarını
gerçekleştirdiği illerde ve gazeteciler cemiyetlerinin kendi illerinde
tüm vatan topraklarını ağaçlandırma projesini hayata geçirmiştir.

7. TGF olarak sorunlarımızın birlik-beraberlikte çözüleceği inancımızı
bir kez daha yineleyerek; gerçek meslek örgütlerimizi, siyasetçilerin
oyunlarına gelmeden, kandırılmadan, böl-parçala yönet oyunlarına
inanmadan bir araya gelmeye, konuşmaya birbirimizi yemek yerine
birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Kimsenin tam yetkili olmadığı,
fikirlerin tartışılarak ortak aklın ve çözümün birlikte bulunacağı bu
birliktelik bizleri zayıflatmak yerine güçlendirecektir.