Birleşik Metal İş Eskişehir Şube Kadın İşçiler Komisyonu’nun 25 Kasım Kadına yönelik şiddet ile mücadele günü sebebiyle düzenlediği basın açıklamasında Şube adına konuşan Selime Bitir, “Çalışma yaşamı boyunca kadınların yüzde 90'ı şiddet ve tacize maruz kalıyor. Kadınların yarısı hali hazırda çalıştığı işyerinde şiddet ve tacize uğruyor. Kadınlar hastanelerde, adliyelerde, okullarda, fabrikalarda erkek şiddetinin ve tacizinin hedefindeler. Kadın işçiler çalışma yaşamında fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddet ve taciz riskiyle yüz yüze çalışmaya devam ediyor.” açıklamasında bulundu. 

Devlet kadına şiddeti seyrediyor

Kadın cinayetlerine değinen Bitir, “Son 3 yılda kadın cinayetlerinde en az 1000 can kaybettik. Camdan atılıyoruz, yolda kurşunlanıyoruz, bıçaklanıyoruz. Can güvenliğimizi sağlamakla yükümlü devlet ve kurumları, kadın cinayetlerini seyrediyor. Yasaları uygulamayarak, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarak, kadınları koruyacak yasal düzenlemeleri tartıştırarak, cinsiyetçi iyi hal indirimleri uygulayarak kadın cinayetlerini teşvik ediyor.” dedi. 

Kadınları hedef gösteren zihniyet

Kadına yönelik erkek şiddetinin erkek egemen düzenin tüm kurumları tarafından beslendiğini vurgulayan Bitir, “Sadece yasaları yok sayarak değil, kadını yaşamın her alanında ikincilleştiren, emeğini değersiz kılan, kadını sosyal yaşamdan ve çalışma hayatından uzaklaştırmak isteyen, aile içine kapatan, yok sayan, makbul ya da makbul olmayan kadın algısı yaratan kadın düşmanı cinsiyetçi zihniyet kadınları hedef gösteriyor.” ifadelerini kullandı. 

Eşitsizliğe ses yükseltiyoruz

Yaşamın her alanında şiddet ve taciz ile karşı karşıya kalmaktan bıktıklarını dile getiren Bitir, “Bizler metal işçisi kadınlar şiddete, cinsel tacize, kadın cinayetlerine, erkek egemen düzene ve eşitsizliğe karşı sesimizi yükseltiyoruz. Tüm demokratik kitle örgütlerini, sendikaları, siyasi partileri kadına yönelik şiddete ve tacize karşı harekete geçmeye çağırıyoruz. Çalışma yaşamında şiddet ve tacizi ortadan kaldırmayı hedefleyen ILO'nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi Onaylansın, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun etkin bir şekilde uygulansın. İşyerlerinde kadına yönelik şiddet ve tacize karşı "sıfır tolerans" hayata geçirilsin. Şiddet ve tacizi önleyici politikalar ve prosedürler oluşturulsun, farkındalık çalışmaları, eğitimler yapılsın. Kadına yönelik her türlü ayrımcılık sonlandırılmalı, eşitlik politikaları hayata geçirilmelidir. İstihdamda, eğitimde fırsat eşitliği sağlansın, cinsiyetçi iş bölümü sonlandırılsın.  Şiddet ve tacize maruz kalmış kadınların istihdama girişini kolaylaştıracak önlemler alınmalıdır.” şeklinde konuştu. 

Boşanmayı değil şiddeti, tacizi durdurun

Evlilik Sözleşmesi Nedir? Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Boşanmayı değil, şiddeti ve tacizi durdurun diyen Bitir, “Sendikalar tüm demokratik emek ve meslek örgütleri kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerine karşı mücadeleyi politikalarının parçası haline getirmelidir.” diyerek sözlerini noktaladı.

Editör: Mustafa YILDIRIM