Makina Mühendisleri Odası 68. Yıl Plaket töreni gerçekleştirildi. Plaket törenine CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer, İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ve çok sayıda davetli katıldı.

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener konuşmasında şunları söyledi.

Kurt: 2022 yılında barınakta 134 köpek öldü Kurt: 2022 yılında barınakta 134 köpek öldü

Sizleri Oda Yönetim Kurulu ve şahsım adına saygı, sevgi ve dostlukla selamlıyorum.

68. yılına giren Odamızın kuruluşunda 902 olan üye sayımız bugün 122 bini geçmiştir. Türkiye genelinde 18 Şube, 97 il-ilçe temsilciliği, 10 mesleki denetim bürosu, yüzlerce işyeri temsilciliği, eğitim merkezimiz ve ülke çapında yaygın eğitim merkezleri, 4 uygulamalı eğitim merkezi, akredite onaylanmış kuruluşlarımız, 800’e yakın çalışanımız, düzenli yayın çalışmaları, ulusal ölçekli kongre, kurultay, sempozyumlar; binlerce kurs, seminer, söyleşi, panel ile büyük bir örgütlülüğe ulaşmış durumdayız. Eğitim programlarının üyelerimizin tüm uzmanlık alanlarını kapsayacak şekilde genişletme çalışmalarını da sürekli olarak geliştiriyoruz.

Odamız, kamusal sorumlulukla yürüttüğümüz mesleki denetim, periyodik kontrol ve diğer mesleki etkinlikler ile kamuoyunda saygın bir konuma ulaşmış; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB’nin en büyük Odası haline gelmiştir. Ulaştığımız Oda yapısı ve mesleki hizmet düzeyinden dolayı bütün emeği geçenler olarak gurur duyabiliriz.

Değerli Meslektaşlarım,

TMMOB’ye bağlı Odalarımız mesleki gereklilikleri, meslek onurunu ve itibarını korumakla sorumludur ve bu hususlar yasamız ile de verilmiş görevlerdir. Fakat ne yazık ki mesleki etkinlik alanları, Oda-Üye ilişkisi, mesleki denetim ve kamu tüzel kişiliği yapımız sürekli olarak saldırı altındadır. Odalarımız ve TMMOB, Anayasa ve kuruluş yasamıza aykırı olarak, kamusal mesleki sürecin dışına itilmeye çalışılmaktadır. Saldırı hem kurumlarımıza hem de mesleğe, uzmanlığa ve kamusal denetimedir.

Geçmişte ülkemizin kalkınma ve sanayileşmesinin asli gücü olan mühendisler olarak bugün, sanayisizleşme sürecinin, özelleştirmelerin, kamu kaynak ve varlıklarının talanının, fason-taşeron üretimin, güvencesiz çalışma koşullarının, mesleğimizin itibarsızlaştırılmasının, değersizleştirilmesinin, eğitimdeki nitelik aşınmasının ve işsizliğin getirdiği olumsuz sonuçlarla karşı karşıyayız.

Bedeli çalışanlara, emeğiyle geçinenlere, emeklilere, çiftçilere, tüm halkımıza ödetilmek istenen ekonomik siyasi politikalarla karşı karşıyayız. Corona salgınının doğru düzgün yönetilmemesinden, Türk Lirası’nın değersizleştirilmesinden, yüz yüze eğitimde okulların taze hava ihtiyacının karşılanmamasına, her alandaki hayat pahalılığı, konut fiyatları ve kiraların aşırı artmasına, gençlerimizin çaresizliğine, intiharlara, kadın cinayetlerine ve şiddetin meşrulaştırılmasına kadar bir dizi sorun hepimizi düşündürmektedir.

Çok zor bir dönemde yaşadığımızı biliyor ve bu gerçekliğe her gün çeşitli vesilelerle tanık oluyoruz. Dolayısıyla ülkemizi, kamu kaynak ve varlıklarını, örgütlülüğümüzü ve meslek alanlarımızı korumak ve geleceğe taşımak için haklı mücadele ve dayanışmamızı daha da geliştirmemiz gerekiyor.

Geleceğimizi elde etmek için demokratik, laik, bilimin-aydınlanmanın, planlama-sanayileşme-kalkınma-istihdam-toplumsal refah bütünlüğünün, kamu/toplum yararının, ülkede-bölgede-dünyada barış politikasının esas alındığı bir Türkiye özlemimiz ve bu yönde mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

Sanayisizleşmeye, tarımın geriletilmesine, rant politikalarına, demokrasi ve laikliğin tasfiyesine karşı çıkmaya; kamu mülkiyeti, kamu işletmeciliği, kamusal hizmet, kamusal denetim ve TMMOB’nin özerk demokratik yapısının korunmasından yana tutumumuzu devam ettirmeye kararlı olduğumuzu, Oda Yönetim Kurulumuz adına belirtmek istiyorum.

Sayın Meslektaşlarım,

Aranızda yaşam güçlükleri içinde işinden, ailesinden zaman ayırarak Odamızı bugüne taşıyanlar ve meslekte geçirdikleri uzun yıllara atfen plaket/onurluk alacaklar var. Bütün büyüklerimizi ve meslektaşlarımızı emeklerinden dolayı yürekten kutluyor, alkışlıyorum.

Bu anlamlı tören dolayısıyla daha güçlü bir Oda, daha güçlü bir TMMOB ve üreten, sanayileşen, hakça bölüşen, barış, huzur, refah içindeki bir Türkiye yürüyüşümüzde hepimize başarılar diliyor, saygılar, sevgiler sunuyorum.

Eskişehir Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nezihe Hanecioğlu ise konuşmasında şunları söyledi;

    Geleneksel Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube plaket törenimize HOŞ GELDİNİZ.

    Bu akşam mesleğinde 60, 50, 40 ve 25 yıllarını dolduran değerli üyelerimize plaketlerini takdim etmek için bir aradayız. Bu sene özellikle Hava İkmal'de birlikte çalıştığım pek çok arkadaşlarımın 40.yıl plaketlerini almaları sebebiyle onlarla bir arada olmaktan da ayrıca mutlu olduğumu belirtmek isterim.  

     Geçtiğimiz hafta Cumhuriyetin ilanının 99. yılını kutladık. Bir kere daha Atamızın büyüklüğünü, Cumhuriyetin ilanından sonra kültürel ve iktisadi kalkınma için yapılan devrim ve yatırımların değerini hatırladık.  1926 yılında İstanbul Darülfünun, Fen fakültesine bağlı kurulmuş olan Makina ve Elektrik enstitüsünde bu alandaki mühendislik eğitimlerine başlanmış ve 1933 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi adıyla mezunlarını vermiştir. İlk Uçak Mühendisliği Bölümü ise 1942 yılında İstanbul teknik Üniversitesinde başlamıştır. O yıllarda mezun olan mühendis sayısı 10'lu sayılarda iken şu anda Ülkemizde ve Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 191 fakülte bulunmaktadır. Her fakülteden 50 mezun olduğunu düşünsek 9.000 -10.000 arası Makina Mühendisinin mezun olduğunu görmekteyiz. Endüstri Mühendisliği içinde benzer durum bulunmaktadır. 184 adet Endüstri Mühendisliği Fakültesi bulunmakta olup, 10.000'e yakın da Endüstri Mühendisi mezun olmaktadır. Üniversitelere alınan öğrenciler gerçek ihtiyaç araştırması yapılmadan popülist politikalarla belirlenmekte arz / talep dengesi gözetilmediği için mesleğimiz değersizleştirilmektedir.

Oysa Mühendis, bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi tekniker ve teknisyenlerin uygulayabileceği pratik bilgiye dönüştüren kişidir. Mühendis ihtiyaçların karşılanmasında matematik fizik gibi temel bilimleri kullanarak emniyet, ekonomi ve estetiği göz önüne alarak, tasarım ve üretim yapar.

Son yıllarda Mühendislik mesleğinde yapılan değersizleştirme odalara da uygulanmaktadır. Yetkinlikleri ve maddi gelirleri sürekli kısıtlanmaktadır. Hükümet, sürekli kendi ürettiği kaygı ve korkularla meslek örgütlerine baskılarını arttırmıştır. Şu anda yeni bir taslak kanun hazırlığı içinde olduğu bilinmektedir.

Her türlü olumsuzluğa karşın birlikteliğimizin bozulmayacağı kanıtlanmış olup, mühendisliğin gereklerine göre ülkemize hizmet etmeye devam eden çok değerli meslektaşlarımızla gurur duymaktayız. Oda olarak her zaman olduğu gibi sorunlara bilimsel çözümler üretmeyi ve bunları kamu ile paylaşmaya devam etmekteyiz.

2023'ün Mayıs ayında 12. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği kurultayı yapılacak olup, Eskişehir ve Türkiye'deki havacılık gelişmeleri ve sorunları detaylı olarak görüşülecektir.

Yine 2023'ün sonbaharında Elektrik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası olarak ilk defa yapacağımız Raylı Sistemler Kongre ve Sergisini gerçekleştireceğiz. Düzenleme kurullarını oluşturduk. Şehrimizde ilk defa detaylı bir şekilde raylı sistemlerle ilgili sorunları ve çözüm önerilerimizi konuşacağız..

Meslektaşlar olarak oynanan oyunlara karşı birlikteliğimizi güçlendirmemiz gerekmektedir. Eskisinden daha çok odamıza sahip çıkmalıyız. Yeni arkadaşlarımızı odamıza üye olmaları konusunda teşvik etmeliyiz

Ülkemizin kalkınmasının kendi ulusal kaynakların kullanılması ve üretimden geçtiği aşikar olup, devlet politikaları buna göre yeniden düzenlenmeli, kısa sürede cevap verecek kalkınma programları hazırlanmalıdır.. Beyin göçü mutlaka önlenmelidir. Meslektaşlarımıza hak ettikleri değerler yeniden kazandırılmalıdır. 

Burada sözlerimi son verirken etkinliğimize katılan bütün meslektaşlarımıza ve misafirlerimize tekrar hoşgeldiniz dileyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.