Karakoç, “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücretlerin yüksek enflasyon nedeniyle yetersiz kalması, muhasebe bürolarının sürdürülebilirliğini ve hizmet sunmasını olanaksız boyuta getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan muhasebe ücretlerindeki yüzde 85 artış, kayıpları dahi telafi etmiyor. 2023 yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinin 2022 yılı için yayınlanan asgari ücret tarifesindeki tutarların en az yeniden değerleme oranı olan yüzde 122

oranında artırılarak uygulanması gerekmektedir.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu tarafından yapılan açıklama şöyle; “Ekonomimizde yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan yüksek enflasyon Mali Müşavirleri zor durumda bıraktı. Fedakarca ve özveriyle görevlerini yapan Mali Müşavirler enflasyonun yaratmış olduğu tahribatın en ağır yükünü bu süreçte omuzlamak zorunda kaldı. Verdikleri hizmetlerle işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlayan Mali Müşavirler aynı zamanda kamu finansmanının da en büyük güvencesi.

 

Mali Müşavirler, işletmelerin varlıklarını koruyabilmelerine, işlemlerini ve faaliyetlerini sağlıklı yürütebilmelerine katkı sunarak işletmeler için değer yaratmaktadır. Kamu finansmanının temel dayanağı olan vergi gelirleri Mali Müşavirlerin vermiş olduğu hizmetler sonucu toplanmaktadır.

Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin bu ve bunun gibi verdikleri daha bir çok hizmetin karşılığı elde ettikleri ücretler, giderlerini karşılayamaz hale gelmiştir. Hem işletmeler, hem kamu için hayati önemde görev üstlenen Mali Müşavirlerin hizmetlerinin aksaması tüm kesimler için telafisi güç sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Gelinen aşamada, mesleki faaliyetin sürdürülmesi için gerekli giderlerin personel, kırtasiye, kira, elektrik, akaryakıt, ulaşım, gıda, temizlik, kargo vb. tamamında olağanüstü artışlar meydana gelmiştir.

Özellikle son yıllarda girdi maliyetlerinde yaşadığımız yüksek artışlara karşın ücret tarifelerimizde bu artışa paralel bir artış olmaması nedeniyle, yaşanan ekonomik kayıpların öncelikle telafi edilmesi gerekmektedir. Yürürlükteki,

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi, maalesef günümüz koşullarında verilen hizmetin karşılığı olmaktan tamamen uzaklaşmış bulunmaktadır. Öte yandan, maliyetleri karşılamayan ücretler, hizmet kalitesini de ciddi şekilde tehdit eder seviyeye ulaşmıştır.

Meslek mensuplarının yıllar itibariyle vermekte oldukları hizmetler nedeniyle elde ettikleri ücretlerdeki değişim (artış oranı) ile bu hizmetlerin sunumu için

katlanılan maliyetlerdeki değişimin (artış oranının) paralel bir şekilde olması beklenmektedir. Ancak 2017 yılı ile 2022 yılları arasında asgari ücret tarifemiz

%95 artmıştır. Buna karşılık aynı yıllar dikkate alındığında;

⎯ Asgari ücretlerin işverene olan maliyetlerindeki değişimi yüzde 247, 2023

yılı artışı dahil edildiğinde yüzde 560,

⎯ Üretici fiyat endekslerindeki değişim yüzde 296, tüketici fiyat

endekslerindeki değişim yüzde 155 ve bu iki endeksin ortalamasındaki

değişimler yüzde 224,

⎯ Amerikan Doları kurundaki değişimler yüzde 393,

TÜRMOB BASIN İncek Kızılcaşar Mahallesi 2669 Sokak No: 19 Gölbaşı – Ankara

Tel: 0 (312) 586 00 00 / 139 Fax: 0 (312) 586 00 11 - 586 00 18

⎯ Enerji (elektrik, akaryakıt) fiyatlarındaki değişimler yüzde 745,

⎯ Kağıt fiyatlarındaki değişimler yüzde 300,

oranında artmıştır.

Mali Müşavirlik ücret tarifesindeki ücretler, maliyetlerdeki artışlar nedeniyle

erimiştir. Yukarıdaki veriler açıkça göstermektedir ki, yıllar içerinde yaşanan

Çocuklar depremzedelere kumbaralarını bağışladı Çocuklar depremzedelere kumbaralarını bağışladı

kayıpları dahi karşılamaktan uzak olan yüzde 85’lik artış, bu erimeyi

derinleştirmektedir.

Mali Müşavirlik ücretlerinde yıllar itibariyle meydana gelen erime ve bu

erimenin nasıl giderileceği tarifenin yayımından önceki 2 aylık süreçte ilgili

bürokratlara, siyasilere ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanına arz edilmiştir.

Ancak, haklılığı istatistiki verilerle ortaya konulan bu talepler maalesef

karşılanmamıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de

açıklanan muhasebe ücretlerindeki yüzde 85’lik artış, bürolarımızın yaşadığı

büyük sıkıntıyı telafi etmeyeceğinden, ücretlerin en az yeniden değerleme oranı

olan yüzde 122 oranında artırılarak uygulanması gerekmektedir.”