Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Başkan : Ersin KARAKOÇ

Başkan Yardımcısı : Serpil KARAER

Oda Sekreteri : İlhan GÜLCÜ

Oda Saymanı : Tuncer DOĞRAMACI

Üye: S.İlker ÖZOKCU

Üye: Seray YILDIRIM

Üye: Fatih MUTLU