KESK'e bağlı Birleşik Taşımacılık Sendikası tarafından örgütlenen yürüyüş sonrasında 21 Şubat tarihinde Ankara’da TBMM önünde yapılacak basın açıklaması ile TCDD yönetimi protesto edilecek. Sendikanın örgütlü olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın mülakat ile yarattığı hukuksuzluğa ve ayrımcılığa karşı seslerini yükseltmek için böyle bir eylem organize ettiklerini ifade eden BTS Genel Başkanı Tonguç Özkan, “TCDD’de mülakatlar yoluyla hukuksuzluk ve kayırmacılık sürüyor,  mülakatlar iptal edilsin.” dedi. Mülakatlar sonucunda; kendilerine yakın sendikalarla Avukat, Bölge Kontrolörü, Büro Şefi, EKAY Kontrolörü, Gar Müdürü, İstasyon Şefi, Koruma Güvenlik Şefi, Mühendis, Programcı, Şube Müdürü, Trafik Kontrolörü ve Uzman unvanlarında yüzlerce çalışana unvanlar dağıtıldığını anlatan Genel Başkan Özkan, “Günümüzde mülakatlar siyasi iktidarın kadrolaşma, yandaş sendikaların örgütlenme aracı olarak kullanılmaktadır.” diye konuştu.

“MAHKEME KARARLARINA UYULMADI”

Tepebaşı’nda tonlarca atık kazanca dönüşüyor Tepebaşı’nda tonlarca atık kazanca dönüşüyor

Sendika tarafından açılan davaların tamamında hukuksuzluk ve ayrımcılığın mahkeme kararlarıyla kesin bir şekilde ortaya çıkmasına, mülakatları usulüne uygun olarak yapması gerektiği belirtilmesine rağmen aynı kayırmacılık ve hukuksuzluğun sürdürüldüğünü aktaran Özkan, mahkemeyi kazanan üyelerin tamamının ikinci mülakatta da elendiğini söyledi. Mahkeme kararlarında yer verilen; Sınav Komisyonu tarafından mülakat sınavlarının kamerayla kaydedilmesi ve sınava katılanların verdikleri cevapların tutanak altına alınması gerekirken, karara karşın bu işlemlerin yapılmadığını belirten Tonguç Özkan, “Bizler TCDD yönetiminin bu hukuksuz ve ayrımcı uygulamalarına bugüne kadar sessiz kalmadığımız gibi bundan sonra da sessiz kalmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Editör: Mustafa YILDIRIM