Sıhhiye’de bulunan Ankara Adliyesi’nde kuran kursu açılacağına ilişkin çıkan haberleri şaşkınlık ve endişe ile takip ettiklerini belirterek konuyla alakalı açıklamasına başlayan Baro Başkanı Mustafa Elagöz, “Sıhhiye’de bulunan Ankara Adliyesi, adli faaliyetler için dahi yetersizken ve adliye hizmetleri, binanın yetersizliği gerekçesi ile farklı semtlerde bulunan farklı binalara taşınmışken, adliye binasının içerisinde kuran kursunun açılacağının duyurulmasının ne hukuken ne de aklen izahı mümkün değildir” dedi.

“BU BİR FİŞLEMEDİR”

Adliyeler din eğitimine özgülenmiş binalar değildir” diyen Elagöz, açıklamasında şunları dile getirdi: “Adliye içerisinde kuran kursu açmak ne demektir? Laik düzenden çıkıp şeriat düzenine mi geçmekteyiz. Anayasanın 24. Maddesi kapsamında din ve vicdan hürriyeti güvence altına alınmıştır. Ancak Başsavcılık tarafından kursa katılacak olan hâkim ve savcıların katılım durumlarını 15.06.2022 tarihine kadar bildirilmesinin istenmesi, kursa katılacak ve katılmayacak hâkim ve savcıların da tespit edilip bir anlamda kendi içerisinde bir fişleme yapılacağı anlamına gelmektedir. Biz daha önce bu tarz bir yaklaşımın ne derece vahim sonuçlara yol açabileceğini 15 Temmuz 2016’da gördük. Barolara insan haklarını savunmak ve korumak görevi verilmiştir. Eskişehir Barosu olarak avukatlık kanunumuzdan aldığımız bu yetkiyle, Diyanet İşleri Başkanlığını ve Adalet Bakanlığını, Kuran Kursunun Adliye Binasında açılması yönündeki kararlarından ve bu yöndeki uygulamadan bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz.”