Eğitim Sen Şube Başkanı Faik Alkan Öğretmen Okullarının kuruluş yıl dönümü nedeniyle şu açıklamayı yaptı;

Eskişehir milli eğitim tarafsızlığını yitirdi Eskişehir milli eğitim tarafsızlığını yitirdi

Eğitim Sen Şube Başkanı Faik Alkan Öğretmen Okullarının kuruluş yıl dönümü nedeniyle şu açıklamayı yaptı; “174 Yıllık Öğretmenlik Mesleği Ucube Bir Kanun İle Yıpratıldı! Tarihimizin En Önemli Mirası Olan Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 174. Yıldönümünü Kutluyoruz!

1838 yılında, II. Mahmut döneminde çocukların “rüşt” (erginlik) yaşına kadar okuyabilmeleri için Ortaokul düzeyinde Rüştiyeler açılmış, çocuklar ergenlik yaşına kadar bu okullarda öğrenim görmüşlerdir. 16 Mart 1848 tarihinde Rüştiyelere öğretmen yetiştirmek üzere üç yıl süreli Darül Muallimin-i Rüşdi adını taşıyan okullar kurulmuştur. Bu tarih, öğretmen okullarının ilk kuruluş tarihi olarak kabul edilmekte ve bugüne kadar her yıl 16 Mart tarihi öğretmen okullarının kuruluş yıldönümü olarak kutlanmaktadır.

Günümüzde öğretmen yetiştirme konusundaki yetersizlikler, her geçen gün artan sorunlar, geçmişte öğretmen yetiştirme konusunda uygulanmış Köy Enstitüleri gibi başarılı modelleri anımsamaya, zaman zaman o modellere özlem duyulmasına neden olduğundan, öğretmen okullarının kuruluş yıl dönümü her yıl hatırlanmakta ve düzenli olarak kutlanmaktadır.

 Öğretmenlik mesleğinin temel sorunları artarak devam etmektedir.

●       Siyasal iktidarın itibarsızlaştırma politikaları yüzünden toplum nezdinde hedef konumuna geldik.

●       Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Kariyer basamaklarına tabi tutulan, dayanışma yerine rekabete mahkum edilen bir meslek haline getirildik.

●       Kamusal, laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşmanın bütün faturasını öğretmenler ödemektedir. Adeta tahsildar  konumuna indirgenmiş durumdayız.

●       Pandeminin yarattığı yıkıcı sonuçlar eğitimde artarak devam etmektedir. Eskişehir'de kalabalık sınıflar, çözülemeyen derslik meselesi, öğretmenleri adeta bunaltmıştır.

Bütün sorun ve olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin aydınlık yüzü olan öğretmenler, yarınların inşası için mücadeleye devam edecektir. Çünkü tarihsel olarak mirasımız güçlüdür. Türkiye’de eğitimin ve öğretmen yetiştirme sisteminin yaratılmasında ve sürdürülmesinde önemli yerleri olan Öğretmen Okulları ve Köy Enstitüleri gibi deneyimlerin yarattığı değerleri savunmak, yaşadığımız tüm olumsuzluklara, ihraçlara, baskı, sürgün ve tehditlere rağmen  “Nitelikli Eğitim İçin, Nitelikli Öğretmen” anlayışını hayata geçirmek, Eğitim Sen’in ve yüz binlerce eğitim ve bilim emekçisinin öncelikli görevleri arasındadır.”