Eskişehir Eğitim Sen Şube Başkanı Faik Alkan öğretmenlik meslek kanunu tasarısı, ile ilgili şu açıklamayı yaptı; "Siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı bugüne kadar defalarca olduğu gibi, bir kez daha kendi bildiğini okumakta, masa başında hazırlanmış meslek kanunu ile eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını tek taraflı olarak düzenlemeye çalışmaktadır. Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı (ÖMKT) kapalı kapılar ardında, kanunun muhatabı olan öğretmenlerin ve sendikalarının iradesi dışında, haklarını ve taleplerini dikkate almadan hazırlanmış ve 2021’in son günü TBMM’ye sunulmuştur.

Bu tasarıda,

●      Özlük haklarımıza dönük düzenleme yoktur.

●      Ücretli, sözleşmeli ve özel sektörde yoğun emek sömürüsüne tabii meslektaşlarımıza yönelik hiç bir düzenleme yoktur.

●      Öğretmenlerin iade - i itibarı söz konusu değildir.

●      Velilere uzman, başöğretmenlik tartışmasına sokarak kayıt paralarını daha da üst limitlere çekecektir.

●      Öğretmen odaları tamamen parçalanacaktır.

●      Sınava endeksli kısmi ücret düzenlemesi ile ekonomik taleplerimiz bastırılmaya çalışılmaktadır.

●      Kadüktür. Anayasanın 128. Maddesi ile düzenlenen yetki Yasama organından Yürütmeye devretmiştir.

Öğretmenlik mesleği gibi 18 milyon öğrencinin eğitim hakkını ve bir milyona yakın öğretmenin çalışma koşullarını düzenlemesi bakımından Öğretmenlik Meslek Kanununu, ikisi giriş ve ikisi yürürlük maddesi olup toplamda 13 maddelik bir çalışmaya sığdırmak mümkün değildir.

Tasarı gerçekte üç madde üzerine odaklanmıştır.

●      Madde 4 ile Adaylık Kaldırma Sınavı kaldırılmıştır.

●       Öğretmen, Uzman ve Başöğretmenlik olarak öğretmenlik mesleğini kariyer basamaklarına ayırmaktadır. Böylece öğretmenler arasında eşitsizlik, hiyerarşi ve keskin ayrımlar üreterek çalışma barışının bozulmasına yol açmaktadır.

●       1. Derecede bulunanlara bir yıl sonra uygulanmak üzere 3600 ek gösterge ile yine bir yıl sonra yürürlüğe girecek olan eğitim ve öğretim tazminatında değişiklikler getirilmektedir.

Cumhuriyet'in yapı taşı olan ve ülkeyi kuranlar tarafından yarını inşa etme görevi verilen öğretmenlik mesleğinin sorunlarını çözmekten uzak, bu tasarı geri çekilmelidir."