Okul önünde bir açıklama yapan Başkan   İbrahim Akar, “Çağdaş okullarının depremzede öğrenciye başörtülü diye yaptığı  çağdışı muameleyı protesto etmek için toplanmış bulunuyoruz.!!!

 Özel çağdaş okulları okula kayıt için gelen, Hatay’da deprem afetini yaşamış, T.İ. isimli 9. Sınıf öğrencisini sırf başörtülü olduğu gerekçesiyle okula kabul etmiyor.

             Aile okula kayıt için geldiğinde Okul Müdürü İsmail Samur’un  “Okula bu şekilde mi geleceksin?” sorusuna maruz kalıyorlar. Böyle çağdışı bir durum akıllarına bile gelmediği için sorunun okul üniforması olduğunu düşünüyorlar ve üniforma alacaklarını ifade ediyorlar. Fakat çok geçmeden okul müdürünün “Başındakiyle mi geleceksin?”  sorusuyla kastettiği şeyin başörtüsü olduğunu hayretler içerisinde kalarak anlıyorlar.
            Okul Müdürü İsmail Samur gerekçe olarak "Bu okulda hiç başörtülü öğrenci yok. Burada zorlanırsın." diyor ve 28 Şubat'tan zihinlerimize kazınan “ikna odası” taktiğiyle öğrenciyi başka bir okula göndermeye çalışıyor. Öğrenci ve velisi yaşadıkları olayın üzüntüsü ve şaşkınlığıyla okuldan ayrılıyor.


           Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ve Bakanlık mevzuatıyla yönetilen bir okulda 28 Şubat sürecinin özeti bu durum nasıl yaşanabiliyor? “Bu okulda hiçbir başörtülü öğrenci yok.” diyerek bu okula başörtülü öğrenci alınmadığı mı kast edilmeye çalışılıyor? Okulun bağlı olduğu vakıf yöneticilerinin olanlardan bilgisi var mı?

           Bu konuda başta okulun bağlı olduğu Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı yöneticilerinin böylesi vicdanları yaralayan, küçük bir kız çocuğuna başörtüsünden dolayı yapılan bu çirkin muamele karşısında kamuoyunu aydınlatacak bir açıklama yapmasını bekliyoruz.

           Kendisiyle görüştüğüm öğrenci velisi konu hakkında Eskişehir Valiliğine gereken şikâyette bulunduğunu ifade etti. "Depremde onlarca yakınımızı kaybettik ama bu olay bize çok daha acı geldi" diyor.
           Bir depremzede çocuğa başındaki başörtüsünden dolayı 28 Şubat sürecini anımsatan böylesi bir tavrın takınılması akıllara durgunluk verecek derecededir. Bu çirkin davranışın sorumlularını şiddetle kınıyoruz.


           Konu hakkında öğrenci velisi tarafından gerekli şikâyet yapılmış olup aldığımız bilgilere göre Eskişehir Valiliği tarafından soruşturma başlatılmıştır.

            Bizler de Eğitim-Bir-Sen olarak adı “Çağdaş” fakat uygulaması “Çağdışı” okul hakkında;

Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi,

Nefret ve Ayrımcılık,

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik,

Aşağılama,

suçunu işleyerek;

Toplumda infiale neden olacak, inanca dayalı ayrımcılığı tetikleyen,

Evrensel insan haklarını ve eğitim hakkını çiğneyen,

Anayasamızda yer alan “Eğitim ve Öğretim Hakkı”na açıkça karşı gelen şüpheliler hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna başvuruda bulunduk.

          Taktığı başörtüsü nedeniyle depremzede bir öğrenciyi dahi ötekileştirecek kadar gözü dönmüş, köhnemiş ve kendinden başkasına yaşam hakkı tanımayan, eğitim hakkını elinden alan bu zihniyete karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 No’lu Şube olarak konunun sonuna kadar takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildiririz.”

Editör: Mustafa YILDIRIM