“Eskişehir kamuoyu,  son günlerde artan fatura maliyetlerine ilave olarak, bir de şebeke suyuna yapılan insafsız fiyat artışına odaklanmıştır. Belediye yönetimleri genelde;  bu fiyat artışlarına, ülkemizde var olan; elektrik, doğalgaz ve akaryakıt gibi üretimi doğrudan etkileyen, temel giderlerdeki büyük artışları gerekçe göstermektedir. Öne sürülen bu gerekçe, kısmen doğru olmakla beraber, sonuç itibariyle yapılan bu zamlar, vatandaşların bütçesine büyük bir yük getirmiştir. Buradaki öncelik, vatandaşın huzuru ve refahını gözetmek olmalıyken, yönetim erkini ele geçiren herkesin; bilumum bahanelerle, vatandaşları,  temel ihtiyaçlarını giderebilme konusunda bile büyük sıkıntılara maruz bırakmalarıdır.

Ülkemizdeki bu, alternatifsiz siyaset anlayışı, milletimizi gün geçtikçe mağdur etmeye devam etmektedir; zira iktidar ve “malum” 6’lı masanın insafına bırakılmış bir siyasi tabloda, ya iktidarın zulmü ya da muhalif belediyelerin; olguları ve algıları, kendilerine göre şekillendirdiği bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Ülkemizdeki iktidar ve muhalefet, yapılmış olan her türlü olumlu faaliyet ve hizmete, sahip çıkma konusunda yarışırlarken; aldıkları olumsuz kararlar neticesinde, vatandaşa yaşatılan mağduriyeti ise iktidarın dış güçlere; muhalif belediyelerin de iktidara bağlaması çok ironik ve kronik bir durum haline gelmiştir.

Bu durumda; var olan bu olumsuz düzeni, ya elbirliği ile değiştireceğiz ya da yeni bir düzen kurup, önce “insan” diyecek bir yönetim anlayışını tekrar hayata geçireceğiz. Aksi halde; milletimiz bu ağır ekonomik koşullar karşısında, günden güne yoksullaşmakta ve geleceğe dair umutlarını yitirmektedir. Ülkemizin, siyasi manada ciddi bir güvene ihtiyacı vardır ve bunu hayata geçirecek bir yöntem mutlaka bulunacaktır”