Kas-iskelet sisteminin ortopedik cerrahisi ve travmatolojisi alanı, kas-iskelet sisteminin gelişimsel bozuklukları, hastalıkları ve yaralanmaları spektrumuyla ilgilenir. Ortopedi cerrahlarımız kalça protezleri, omuz cerrahisi ve el operasyonları dahil olmak üzere çeşitli operasyonlarda uzmanlaşmıştır.

Kas-iskelet sistemi kemikleri, kasları, eklemleri, tendonları ve bağları içerir. Ortopedi, kemik kırıkları, çıkık eklemler, çekilmiş kaslar, kemik tümörleri veya artroz gibi birçok durumda kullanılmaktadır.

Kliniklerimizde mümkün olan en yüksek hassasiyeti ve hastalar için mümkün olan en hızlı ve kalıcı iyileşmeyi sağlamak için en modern cerrahi yöntemler kullanılmaktadır.

Ortopedi ve Travmatolojinin tıbbi özellikleri

Ortopedi, kas-iskelet sistemi hastalıklarını, yani kemik, eklem, bağ, kas ve tendon hastalıklarını tedavi eden tıp alanıdır. Travmatoloji veya kaza cerrahisi ise genel olarak yaralanmalar ve sonuçlarıyla ilgilenir. Bunlar sıklıkla kas-iskelet sistemini de etkilediğinden, iki uzmanlık alanı arasında birçok örtüşme vardır. Bu nedenle sonraki sayfalarda birlikte ele alınmaktadırlar.

Ortopedi ve travma cerrahisi alanları bu kitapta sadece özetlenmiyor. Almanya'da, geleceğin tıp uzmanlarına artık ortopedist veya travma cerrahı değil, ortopedi ve travma cerrahisi uzmanları deniyor.

Travmatolojinin görevleri

Travma cerrahisi geniş bir alandır. Travma doktorları birçok tıbbi alanda kalifiye olmalı ve diğer uzmanlıklarla yakın çalışmalıdır. Görevleri arasında kaza mahallinde ilk yardım, şok tedavi önlemleri ve ardından hastanede cerrahi/ortopedik tedavi yer alır.

Travma cerrahisinin temel görevleri, her şeyden önce, trafik, spor ve iş kazalarının neden olduğu kemik kırıkları veya kas, tendon ve eklem yaralanmaları gibi kas-iskelet sistemine yönelik mekanik yaralanmaların tedavisini içerir. Özellikle kemik kırıkları, travma cerrahlarının günlük işlerini belirlemektedir. Başarılı osteosentez (kemiklerin yeniden birleştirilmesi) bu disiplinin gözle görülür başarılarıdır.

Travma cerrahisi ayrıca ısırma, delme, kesme veya ateşli silah yaralanmalarının sonuçlarıyla da ilgilenir. Göğüs (göğüs), karın (karın) ve çene dahil baş gibi vücut boşluklarında da travmatik yaralanmalar vardır. Cilt ayrıca kazalarda da açığa çıkar. Burada acilen tedavi edilmesi gereken sıyrıklar, yanıklar, kimyasal yanıklar ve hipotermidir. Radyasyon hasarı da travmatoloji alanına girer.

Ciddi ve çoklu yaralanmalar

Bir kaza sonucu vücudun en az iki bölgesinin yaralanmasına çoklu travma denir. Çoklu travma varsa, hastalar özellikle komplikasyon riski altındadır. Tedavileri, genellikle çeşitli disiplinlerden uzmanlardan oluşan tedavi ekibinin özel deneyimini gerektirir.

Sağlıklı Dişler İçin Bilinmesi Gerekenler Sağlıklı Dişler İçin Bilinmesi Gerekenler

Kazanın türüne ve etkilenen organlara bağlı olarak aşağıdaki dahili veya cerrahi özel disiplinlerle işbirliği gereklidir:

●       Ortopedi: Kemikleri, eklemleri, bağları ve tendonları içeren kas-iskelet sistemi yaralanmalarının tedavileri.

●       El cerrahisi: Elin karmaşık anatomik ve işlevsel kaza sonucu hasarları için bir uzmanlık alanı olarak.

●       Nöroşirurji: Tüm sinir, omurilik ve beyin yaralanmalarında

●       Çocuk Cerrahisi: Ergenlerin özel anatomik durumları nedeniyle kaza geçirmiş çocuk ve ergenlerde.

●       KBB doktorları: patlama sonrası patlama travması gibi işitme travması için.

●       Çene cerrahisi: Çene yaralanmaları ve gerekli hale gelen rekonstrüksiyonlar için.

●       Plastik Cerrahi: Yüz, kulaklar, burun ve vücudun diğer bölümlerinin gerekli rekonstrüksiyonları için.

●       Oftalmoloji: Göz, göz yuvası ve optik sinir yaralanmaları için oftalmologlarla birlikte.

Faaliyetler Ortopedik cerrahi ve travmatoloji uzmanı

Ortopedik cerrahi ve travmatoloji uzmanı, kemikler, eklemler, bağlar, tendonlar, kaslar ve sinirler dahil olmak üzere insan kas-iskelet sistemi uzmanıdır. Yara ve yaralanmaların gelişimi, teşhisi, tedavisi, sonrası bakım, rehabilitasyon ve önlenmesi ile ilgilenir. Konservatif ve operatif bakımdan ve rehabilitasyon önlemlerinin uygulanmasından sorumludur. Ortopedik cerrahi ve travmatoloji uzmanı travma cerrahı olarak öncelikle hastanelerde çalışır ve öncelikli olarak akut acil durumları tedavi eder veya planlı ameliyatları gerçekleştirir. Özellikle kırık kemikler günlük yaşamı belirler.

Ortopedik cerrahi ve travmatoloji uzmanının temel tedavi durumları:

Örneğin çapraz bağ yırtılması veya omuz çıkığı sonrası kas-iskelet sistemi yaralanmaları için cerrahi rekonstrüksiyon ve tedavi;

●       tendon, bağ ve menisküs kırıkları ve yaralanmaları gibi travmatik bozukluklar;

●       osteoartrit, osteoporoz ve kıkırdak yaralanmaları gibi dejeneratif hastalıklar;

●       artrit gibi kemiklerin ve eklemlerin bulaşıcı hastalıkları;

●       ısırma, delme, kesme veya kurşun yaraları;

●       vücut boşluklarının travmatik yaralanmaları (örn. göğüs, karın ve çene dahil baş):

●       ciltte sıyrıklar, yanıklar, kimyasal yanıklar ve hipotermi;

●       radyasyon hasarı

Ortopedik cerrahi ve travmatoloji uzmanı ayrıca acil bir durumda hastayı tek başına tedavi edip edemeyeceğine veya diğer disiplinleri içeren disiplinler arası tedavinin gerekli olup olmadığına hızlı bir şekilde karar verebilmeli ve değerlendirebilmelidir.

Çok sayıda sorunlu vaka nedeniyle, ortopedik cerrahi ve travmatoloji uzmanları arasında, örneğin el cerrahisi veya diz hastalıklarının tedavisi için çok sayıda uzman bulunmaktadır. Poliklinik alanı dışında genellikle kendi branşında uzman doktor bulunabilir. Orada genellikle oldukça muhafazakar bir şekilde çalışıyor, nadiren ameliyat yapıyor, bunun yerine ilaç reçete ediyor, fiziksel önlemler veya fizyoterapi ve kayropraktik yapıyor.

Ortopedik cerrahi ve travmatoloji uzmanı olarak ileri eğitimin hedefleri

Ortopedik cerrahi ve travmatolojide uzman olmak için ileri eğitim, teşhis, endikasyon ve tedavinin yanı sıra komplikasyonların profilaksisi ve tedavisi ve gelişimsel bozuklukların, hastalıkların ve kas-iskelet sistemi yaralanmalarının sonradan bakımı için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

https://istanbulns.az/

 

Editör: Mustafa YILDIRIM