Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bazı özel kurslarda kanun ve yasalara aykırı olarak MEB’e bağlı okullarda görevli öğretmenlerin çalıştırıldığına dair iddialar üzerine özel kurumlar ve çalıştırılan öğretmenlere soruşturma açıldığı öğrenildi.

Yaptığımız araştırma sonrasında 5580 Özel Öğretim Kurumları Kanunun 8. maddesinde bu konuya açıklık getiriyor. MEB öğretmenlerinin sadece özel okullarda ek ders alabileceği belirtilmiş durumda.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı" başlıklı 28. maddesinin birinci fıkrasında; memurların Türk Ticaret Kanunu'na göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar denilmekte.

Bütün bunlara bakıldığında MEB’de çalışan öğretmenler çalıştığı kurum dışında sadece özel okullarda ek ders alabilir. Bunun harici özel kurslarda derse giremezler ve görev alamazlar.

Buna rağmen özel kurslarda MEB öğretmenlerinin çalıştırıldığına dair öğrenci velilerinden şikâyetler olması üzerine soruşturmalar açıldı. Aldığımız duyumlara göre Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü bu kanun dışı çalışma ve çalıştırmalara karşı denetimlerine devam edecek.