Dünyada kaliteli şeker pancarının en çok yetiştiği ülkelerin başında gelen Türkiye’de son dönemlerde uygulanan yanlış tarım politikaları nedeniyle, şekeri dışarıdan alır hale gelindiğini ifade eden Toptaş, “Devletin uyguladığı kota sistemi, yeterli teşviklerin verilmemesi, girdi maliyetlerindeki anormal artışlar ve buna bağlı olarak yüksek tohum, gübre, mazot, elektrik giderleri, şeker fabrikalarının satılması ve düşük fiyat uygulaması sonucunda çaresiz kalan pancar üreticileri üretimi bırakmak zorunda bırakılmıştır.” diye konuştu. 
KOTA SİSTEMİKALDIRILMALI
İlçenin önemli gelir kaynaklarından olan pancar üretiminin yapılan yanlış tarım politikaları yüzünden gün geçtikçe azaldığını dile getiren Toptaş, “2021 yılında 1.287 olan pancar üreticisi sayısı 2022 yılında 677 ye düşerek yarı yarıya azalmıştır. Buna bağlı olarak da bir önceki yılda 190 bin ton olan pancar üretimi 2022 yılı sonunda 138 bin tona düşmüştür bu düşüş ilçe ekonomisini derinden etkilemektedir.” ifadelerini kullandı. Türkiye genelinde de pancar üreticisinin azaldığını, 2021 yılında 8,5 milyon ton olan pancar üretiminin 6 milyon tona düştüğünü aktaran İYİ Parti Sivririhisar İlçe Başkanı, “Bu kötü gidişe dur demek için uygulanan tarım politikaları gözden geçirilmeli, pancar üreticisine uygulanan kota sistemi kaldırılmalıdır.” şeklinde konuştu.
ÜRETİCİNİN TALEPLERİ KARŞILANMALI
Sorunun çözümü için; verilen teşviklerin arttırılması gerektiğini belirten Recep Toptaş, yapılması gerekenleri şöyle anlattı: “Girdi maliyetleri düşürülmeli ve üretecinin hak ettiği ücret verilmelidir. Pancar üreticisi ne kadar ekeceğini, ne kadar maliyetle ekeceğini, ne kadara satıp, ne kadar kazanacağını bilerek ekim yapması sağlanmalıdır. Üreticinin talepleri karşılanarak pancar üreticisi sayısı artırılmalı, ülkemizin de şekerde dışa bağımlılığına son verilerek kendi üreticimizin kazanması sağlanmalıdır.”
DIŞA BAĞIMLILIK ARTIYOR!
Tarımda yapılan yanlış uygulamalar sonucunda Türk tarımının gün geçtikçe zor günler geçirdiğini de sözlerine ekleyen Toptaş, “Üretim azalmakta, dışa bağımlılık artmakta ve vatandaşlarımızın da ucuz gıdaya erişimi zorlaşmaktadır. Gelecekte dünyayı bekleyen gıda sıkıntısı düşünüldüğünde tarıma ve pancar üreticisine verilen destek artırılmalı ve Türk çiftçisi toprağını ve köyünü terk etmek zorunda bırakılmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

Editör: Mustafa YILDIRIM