2022 Yılında Türkiye’de polisler çığ gibi  büyüyen sorunlarına çözüm bekliyorlar.

Polislik mesleğinin zorlukları ve bu zorlukların toplum üzerinde etkilerini göz ardı etmek mümkün değil.

 Polislik mesleğini yapan arkadaşların mesleki zorluklar ve tükenmişliklerinin nedenlerine dinlediğimizde karşılaştığımız durum çok acı

            Polislerimizin sorunlarını incelediğimizde;

Ekonomik kriz nedeniyle artan toplumsal sorunlar.

Siyasilerin ailelerinin ve yakınlarının isteklerinin günden güne polisler üzerinde baskı unsuru olarak acı bir şekilde artması.

Verilen görevlerin, akla hayale uymayan isteklerin uygulanmaması durumunda görev ve yer değişimi gibi tehditler. Teşkilat içindeki Mobing. Sürekli değişen ve uzayan çalışma düzeni ve vardiya sistemindeki adaletsizlikler.

Türkiye’deki ekonomik sorunları daha da derinleştirmesi nedeniyle polislerin alım gücünün düşmesi ve buna paralel maaşların barınma, geçinme gibi temel insani gereksinimlerde yetersizliği.

Tüm bu unsurlar polislerimizin içinde bulunduğu ruh ve fiziki sağlığını olumsuz yönde etkileyip, stres ve öfke yönetiminde başarısız olmalarına sebebiyet vermektedir.

Peki her gün artan ekonomik zorluklarla mücadele eden, geleceğinden ve belirsizliklerden dolayı kaygı içerisinde ; mutsuz bir halkla karşı karşıya kalan polislerin, bu durumlarının ve bu durumlarından doğan olumsuz tavır ve davranışlarının toplum üzerinde verebileceği zararlarının farkında mıyız?

Toplum ile birebir temas halinde bulunulan işlerde yaşanılan stresin geniş bir alana yayıldığını ve bunun toplumu ne kadar etkilediğinin farkına varmamız gerekmiyor mu?

Sürekli değişen kanunlar, torba yasalar, anlık kararnameler, politik ve siyasi görüş ayrılığının olmasından kaynaklı iş düzensizliği. Sürekli vaatlerle geçiştirilip daha sonra vaatlerin yerine getirilmemesiyle yaşanılan hayal kırıklıklarının etkilerinin hesap edilememesi (3600 ek gösterge). Performans değerlendirilmeleri kısmında kabul edilemez hatalar ve bunların sebep olduğu stresin işlerini doğrudan etkilemesi.

Kendilerine, ailelerine, sevdiklerine ve yakınlarına zaman ayıramamanın verdiği rahatsızlığın günden güne artması ve bununla baş edememenin verdiği duygusal boşluğun kendi içlerinde öfke ve kaygıya dönüşmesi. Ve bu durumları yaşayan bir polis memurunun bu stres ve öfke kontrolünün yönetimi aşamasında bize ne kadar başarılı olacağının üzerinde çok düşünülmesi gerektiğinin önemini bir kez daha göstermektedir.

Diğer taraftan emniyet mensuplarının çalışma koşulları değerlendirildiğinde fizyolojik ve psikolojik koşulların ne kadar önemli olduğu gerçeğini görmekteyiz.

Bu gerçek, çalışma koşullarının ve şartlarının uygunluğunun denetlenmesi, olumsuzluklara çözüm bulunma aciliyetini göstermektedir.

Unutulmaması gereken gerçek şudur ki bu mesleği icra eden arkadaşlarımızın sosyopsikolojik risk grubunda oldukları ve bunun toplum üzerindeki etkilerinin vahim ve üzücü sonuçlarla kendini gösterebileceğidir. Yakın zamanda yer değişikliği yapılan polislere verilen harcırah ne kadar yeterlidir. Bu atama döneminde evli ve iki çocuklu bir aileye sahip polis memurunun aldığı 10 bin TL. civarındaki harcırah şehir değişikliği yaparak taşınması maliyeti nedir. Sadece evini taşıması için  nakliye ücreti 20.000 TL dır. Son dönemde artan kira fiyatlarını ve peşinatları düşünürsek durumun vahameti ortaya çıkmaktadır.Hükümet bu konulara acil çözüm bulmalı ve derinleşen ekonomik sorunlarını çözmelidir.”