Gözden kaçırmayın

Anadolu Buluşması Platformu’ndan Ataç’a Ziyaret Anadolu Buluşması Platformu’ndan Ataç’a Ziyaret

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreteri Namık Kemal Bayar, Rusya’da yürürlüğe giren yeni anayasanın ülkede yaşayan Rus olmayan halklar için artık ikinci sınıf vatandaşlık sonucunu doğurduğunu belirterek, "Rusya Federasyonu artık yeni Rus Çarlığı’na dönüştü” diye belirtti.
Eskişehir Türk Ocağı tarafından düzenlenen “Putin’in Yeni Anayasası-Yeni Rusya Çarlığı” konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Namık Kemal Bayar, 2020 yılının Temmuz ayında yapılan halkoylaması ile yürürlüğe giren yeni anayasada yer alan maddelerden örnekler verdi. Söz konusu düzenlemelerin Rusya Federasyonunda yaşayan ve büyük çoğunluğu Türk ve Müslüman olan halkların varlığı ve geleceğine düzenlemeleri anlattı.

“Rus olmayan halklar artık ikinci sınıf vatandaş”
Yeni anayasa ile Rusya’nın artık federasyon özellik ve niteliğinden koparak üniter ve kurucu Rus etnisitesinin egemen kılındığı bir imparatorluk yapısına büründüğüne dikkat çeken Bayar, bu durumun ülkede yaşayan Rus olmayan halklar için artık ikinci sınıf vatandaşlık sonucunu doğurduğunu belirtti. Yeni anayasada kabul edilen bazı maddelerin de Rusya’nın emperyal hedeflerine yasal dayanak oluşturma niteliğinde olduğunun altını çizen Namık Kemal Bayar, söz konusu maddelerin kabulü ile Rusya’nın dünyada kabul görmüş hukuk kuralları ve düzeninden tamamen koptuğunu, dünya barışı ve geleceği için önemli tehditler içerdiğini dile getirdi.

“Federasyon artık yeni Rus Çarlığı’na dönüştü”
Son günlerde gündeme gelen Tataristan’ın durumu hakkında yeni anayasa maddeleri ile açıklama yapan Namık Kemal Bayar, Tataristan’daki Cumhurbaşkanlığı ünvanının kaldırılarak bölge başkanlığı ünvanının kullanılmaya başlamasının yeni Rus anayasasında yer alan gerekçesini anlattı. Rusya Federasyonunun kuruluşu sırasında kurucu irade tarafından kabul edilen anayasasının artık tarihe karıştığı ve federasyonun artık yeni Rus Çarlığı’na dönüştüğünü belirten Bayar, Tataristan’ın 1994’de egemenliğinden vazgeçerek Rusya Federasyonuna katıldığı zaman yürürlükte olan anayasaya güvendiğini, ancak bu yeni anayasayla bu güvencelerin tamamen ortadan kalktığını ifade etti.