2021 Aralık ayında hekim, diş hekimi ile emekli hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarına yönelik düzenlemenin kapsamının dar olduğuna yönelik eleştiriler üzerine daha kapsamlı bir yasa tasarısı çıkaracağız gerekçesiyle yasanın geri çekildiğini söyleyen Yılmaz, altı ay bekledikleri düzenlemenin 16.06.2022 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasallaştığını söyledi. Sendikanın yasa tasarısını inceledikten sonra TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler ile yasanın kapsamının genişletilmesi için çalışmalara başladığını belirten Yılmaz, sendika MYK’ları, hukuk büro avukatları ve konfederasyon KESK MYK üyeleri ile birlikte hem sağlık komisyonunda hem de plan ve bütçe komisyonunda yapılan görüşmelere katıldıklarını, ayrıntılı olarak görüşlerini aktardıklarını ve meclis tutanaklarına geçirildiğinin altını çizdi. 
Emeğimizle alay edildi
Tüm emek ve meslek örgütlerinin, muhalefet vekillerinin itirazlarına rağmen yasa taslağının iki komisyonda da kabul edildiğini söyleyen Yılmaz; “11 sağlık emek ve meslek örgütü olarak tasarının bu haliyle geçmemesi için ortak eylem ve etkinlikler yapılmış, 15.06.2022 tarihinde iş bırakma kararı alınmış ve Türkiye’nin 81 ilinde iş bırakılmış olmasına rağmen Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda küçük değişikliklerle kabul edilmiştir. Bizlerin yani tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin taleplerine, isyanlarına ‘siz ne yaparsanız yapın biz bildiğimizi yaparız’ denmiş, örgütlü ve birlikte mücadelemiz küçümsenmiş, emeğimizle alay edilmiştir” ifadelerini kullandı.  
Mücadeleyi büyüteceğiz
Tasarının taleplerini karşılamadığını belirten Yılmaz, tasarı şekline yaptıkları itirazın kanun için de geçerliliğini koruduğunu belirterek, sendikanın konunun takipçisi olacağını söyledi. Yılmaz, itirazlarının dikkate alınmamasına karşı sessiz kalmayacaklarını, dayanışmayı ve örgütlü mücadeleyi, talepleri karşılanıncaya kadar diri tutacak ve mücadeleyi büyüteceklerini sözlerine ekledi.