Bir türlü doğru teşhis yapılamadı Bir türlü doğru teşhis yapılamadı


Dev Sağlık İş Eskişehir Bölge Başkanı Sezer yıldız, “Bütün kamu işçilerine aynı ücreti, çalışma koşullarını ve sosyal hakları reva gören sendikaların bize anlatacağı hiçbir söz yoktur. Bugün örneğin, bir vergi dairesinde temizlik işini yapan bir kardeşimiz ile hastanede bin bir zorlukla ve riskle karşı karşıya kalarak temizlik işini yapan kardeşimizin aynı toplu iş sözleşmesine tabi kılınması tam anlamıyla aklımızla dalga geçmektir.” ifadelerini kullandı. 
Ücretlerimiz enflasyon karşısında ezildi
Toplu iş sözleşmelerinde mağduriyetler yaşandığını belirten Sezer Yıldız, “KÇP ‘de yer alan ücret zam oranları yaşadığımız gerçek enflasyon karşısında çok düşük kalmış, ücretlerimiz ciddi anlamda enflasyon karşısında ezilmiştir. Bir diğer mağduriyetimiz de toplu iş sözleşmelerinin işyerlerindeki farklı yürürlük süreleri ile oluşan ücret farklılıklarıdır. İşkolumuzda üniversite hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı hastaneleri karşılaştırıldığında aynı işi yapan işçiler arasında yaklaşık 10 bin lira gibi bir fark oluşmuştur. Üniversitemiz bünyesinde 10 no’lu işkolunda çalışan işçilerle 17 no’lu işkolunda çalışan sağlık işçileri ile makas 10 bin liraya kadar açılmıştır. En düşük memur maaşı ile yaklaşık 20 bin lira fark oluşmuştur. Sağlık işkolunda çalışma saati 40 saat olmasına rağmen, kamu çalışanları 40 saat çalışırken bizler en az 45 saat çalışıyoruz, buna rağmen memurlardan çok daha düşük ücret alıyoruz.” şeklinde konuştu. 
Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz
Artık emeklerinin karşılığını almak istediklerini söyleyen Yıldız, “Bu koşullar altında ücretlerimizde ve sosyal haklarımızda iyileştirme için ek protokol yapılması bir ihtiyaç değil bir zorunluluktur. Ek protokol ile hem ek zam hem de toplu iş sözleşmelerinin yürürlük tarihinden kaynaklanan bu sorunların çözümü gerekmektedir. İvedi şekilde bakanlıkların, TÜHİS’in ve rektörlüklerin sorumluluk alarak bu mağduriyetlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bütün sağlık ve sosyal hizmet işçilerini sendikamız çatısında birleşmeye davet ediyoruz.” dedi.

Editör: Mustafa YILDIRIM