Şenel yaptığı açıklamada sağlık sistemi ve ekonomi hakkındaki sorunlardan da bahsetti.
Şenel sözlerine, hastaların günlerce, haftalarca randevu alamadığı, aldığında ise 5 dakikadan fazla muayene odasında kalamadığını belirterek başladı. Ekonomik sıkıntıların da katlanılamaz hale geldiğini belirten Şenel, hastaların özel hastanelere de gidemediğini ve bu durumun sağlıkta dönüşümün çıkmaz sokağına doğru gittiğini söyledi.
SAĞLIK KURUMLARI TIKANDI
Başkan Şenel, “Korona’dan ölen canlarımızın sayısı resmi rakamlara göre 100 bini, gerçek rakamlara göre ise 290 bini buldu. Yürüttükleri beceriksiz politikalar ile sağlık kurumları tıkandı, vatandaş bugün 3 ay, 6 ay sonrasına randevu alabiliyor.” dedi. Türkiye’nin salgın döneminde vatandaşına doğrudan destek sunan ülkeler arasında sondan ikinci sırada olduğunu belirten Şenel, ülkenin dört bir yanından “geçinemiyoruz” çığlıklarının yükseldiğini ve hem ekonomi hem sağlık sisteminin çöktüğünü dile getirdi.
BU SİSTEM HASTALIK ÜRETİYOR
Şenel, “Vatandaşlar, hastalar, sağlık emekçileri hep birlikte bu çöküşün altında eziliyoruz. Ülkenin bütün kaynaklarını yandaş holdinglere aktaran ekonomi politikalarının bedelini, her gün daha da yoksullaşan hayatlarımızla; başarısız, tutarsız sağlık politikalarının bedelini canlarımızla ödüyoruz.” dedi. Bu mesleği seçenler olarak, “Bu sistem hastalık, sağlıksızlık, ölüm üretiyor. Hem emeğimiz hem de halkın sağlık hakkı için sözümüz var diyoruz“ diyen Başkan Şenel, bazı talepleri olduğunu dile getirdi. Şenel bu talepleri şöyle sıraladı: “Beş dakikada sağlık olmaz. Hekimlerin hastalarına yeterli süre ayırmalarını sağlayacak uygun çalışma koşulları sağlanmalıdır. Sağlığa ayrılan bütçe artırılmalıdır. Sağlık herkes için parasız olmalı, hekimler emeğinin karşılığını almalıdır. Katkı payları adı altında kalem kalem ücretlendirmeye derhal son verilmelidir. Hekimlerin gelirleri, emeğinin karşılığı, insanca yaşanabilir, emekliliğe yansıyacak tek ödeme olarak sağlanmalı, 7200 ek gösterge uygulanmalıdır. Etkili bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılmalıdır. COVID-19 meslek hastalığı sayılmalıdır. Sağlık hizmetlerinden kaynaklanan zararlarda hastaların kayıpları kamu tarafından üstlenilmeli; ödenecek tazminatlar, hekim ve sağlık çalışanlarına yansıtılmadan ve vakit kaybedilmeksizin karşılanmalıdır. Hekimlerin örgütlenmesi ve haklarını savunmasının önündeki engeller kalkmalı! Başta hekimlerin meslek örgütü Türk Tabipleri Birliği olmak üzere, hekim örgütlerini hedef göstermekten vazgeçilmelidir.” 
Şenel son olarak, “Halkımızı bizlerle birlikte bu taleplerimizi haykırmak için 29 Mayıs “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” Mitingi’nde Ankara’da buluşup el ele, yan yana, omuz omuza olmaya çağırıyoruz.” dedi.

Editör: Mustafa YILDIRIM