Şeker pancarı üreticilerimize , şeker fabrikaları tarafından yüksek miktarda kota cezaları kesilmiştir. Ülkemizde yaşanan kuraklık çiftçimizin belini bükmüştür. Çiftçilerimiz pancar paralarının ödenmesiyle borçlarını ödeyebilirken şimdi bırakın para almayı üstüne borçlu çıkmaktadırlar.

 Mali af ve benzeri aflar günümüzde farklı alanlarda uygulanmaktayken neden şeker pancarı üreticilerimize bu konuda destek uygulanmıyor ?  Bu zor şartlarda üretim yapan, ekonomiye katma değer üreten çiftçilerimiz mağdur edilmemeli ceza yazılmamalıdır aksi taktirde Çiftçilerimiz şeker pancarı üretimini bırakacak,ekmeyecek bu sefer kota cezası kesilecek çiftçi dahi bulunmayacaktır.”dedi.

Editör: Mustafa YILDIRIM