Abdulbaki Tekin, Yenilikçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Yeni Sendika) Genel Başkan Yardımcısı olarak yaptığı açıklamada, mevcut sendikacılık anlayışının değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Tekin, 4688 sayılı Sendikalar Kanunu'nun ILO normlarına göre yeniden düzenlenmesini savundu ve aşağıdaki değişikliklerin yapılmasını önerdi:

MEGEM’de 37. dönem kursları başladı MEGEM’de 37. dönem kursları başladı
  1. Kamu çalışanlarına grev hakkı verilmesi.
  2. Üyelik ve istifa işlemlerinin E-devlet üzerinden yapılmasının sağlanması.
  3. Sendikaların üyelerden kestiği aidat miktarının asgari binde bir, azami binde üç oranından fazla olmaması.
  4. Sendikaların Devlet Denetleme Kurulu, Sayıştay ve zorunlu bağımsız denetime açılması.
  5. Sendika yöneticilerinin aldığı ücrete üst limit getirilmesi ve harcamaların sınırlandırılması.
  6. Tüm sendikaların yasal mevzuatlara uygunluğunun Çalışma Bakanlığı tarafından titizlikle denetlenmesi.
  7. Yönetici pozisyonundakilerin sendikalarda görev alamaması ve sendikal ayrımcılık, baskı, mobbing yapan yöneticilerin cezalandırılması.
  8. Çalışma Bakanlığı'nın hizmet kollarına göre ilgili sendikalarla yılda en az iki defa danışma kurulu toplantıları yapması.
  9. Toplu sözleşme sürecinde tüm sendikaların dahil edilerek sorumluluğun paylaşılması.

Tekin, bu düzenlemelerin yapılmasıyla şeffaflık, denetim ve sendikal özgürlüğün sağlanarak kamu sendikacılığına olan inancın yeniden tesis edilebileceğini belirtti.

Editör: Mustafa YILDIRIM