HDK Halkların demokratik kongresi nedir? SİNOP’ TA NELER OLUYOR?

HDK, işçi ve emekçi hareketinin, Kürtlerin eşitlik hareketinin, baskı altındaki azınlıkların, kadın kurtuluş hareketinin, insan hakları savunucularının, özgürlükçü bir laikliği savunan inanç sahiplerinin, doğa ve çevre hakları için mücadele eden ekoloji hareketinin, Alevi toplumunun muhalefetinin, küçük üretici köylülerin ve tarım emekçilerinin, kent yoksulları hareketlerinin, engellilerin yerel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ardından da genel seçimlerde birlikte davranmasının zeminini olgunlaştırmak için yola çıkan bir harekettir.

 Ülkemiz halklarının barışı, eşitliği ve özgürlüğü hak ettiğini ve barışın, eşitliğin ve özgürlüğün kazanılması için, işçi sınıfının ve emekçilerin, ezilen ve sömürülen halkların birleşik mücadelesini örgütleyip yükseltmenin tek çıkar yol   olduğuna inanmış beklentisi barış, müzakere ve çözüm sürecinin pratik adımlarla ilerlemesi için HDK bileşenleri il il bu süreci anlatıp basın toplantıları ile duyurulmasını sağlıyorlar. Çorum’da halk karanfillerle karşıladı HDK’yı diğer illerde de aynı sevgiyle karşılandı.

Sinop’ta olan olaylar bizlere Sivas’ı hatırlattı. Üzüntü ile izledik. Barışa katkı vermenin, bu sürece destek olmanın karşılığı bu olmamalı. Bu süreçte herkes üstüne düşeni yapmalı. HDK bu gönüllü çalışmayı yaparken, Ülkemin Halklarının Hakları için yollarda. Bu saldırıyı yapanlar da biraz olsun amacı anlasalar, kendilerinin de içinde olduğunu göreceklerdir.

 Halkların Demokratik Kongresi, kapitalist merkezlerdeki toplumsal mücadele örgütleri ve hareketleri ile daha yakından ve doğrudan ilişkilere girer, kapitalizme karşı gelişen mücadeleler ile dayanışma içinde olur, uluslararası dayanışmanın güncel örneklerini geliştirir.

 HDK, emek, demokrasi, ekoloji, kadın, gençlik, LGBT bireyler, özgürlükler gibi alanlarda bir seçenektir.

HDK bu yapılanmasıyla inanıyorum ki ülkemiz de parti olarak yerini alacak ve  hayal ettiğimiz Demokrasi, Barış, Özgürlükler ve kardeşlikler  hayata geçecektir.