“Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksek Okulu’nda eğitim gören öğrencilerin Eskişehir merkezden o kadar yolu her gün gidip gelmelerinin hem zaman hem de maliyet açısından karşılanmasının imkânsız olduğunu ve ilçede yeterli sayıda kiralık daire bulunmadığını belirttiğimiz soru önergesine gelen cevap ise laf kalabalığı oldu.” Diyerek çürüyen iki yurt binasını ve çözülmeyen sorunu yeniden Meclis gündemine taşıdı.

 Eylül 2021’de verdiği soru önergesine “Yüksek öğretim kurumlarının konumu ve öğrenci sayıları, mevcut yurtların kapasitesi, yurt başvuruları, başvuruların karşılanma oranları, binaların fiziki durumları ile sosyal ve bölgesel faktörlerin, Bakanlığın stratejik planı, iyileştirme programı, kalkınma planı, yıllık programlar, Cumhurbaşkanlığı programı ve eylem planları dikkate alınarak yurt içinde il ve ilçe bazında ve yurt dışında, yurt ihtiyacı belirlenerek gerekli planlar yapılmaktadır.” Cevabını aldığını belirten CHP Eskişehir Milletvekili Süllü “Sivrihisar’da eğitim kurumu, öğrenci olmasına rağmen neden planlama içinde yer almadı? Yurt ihtiyacını belirlerken hangi kıstaslarınız var da Sivrihisar bunun dışında kaldı?  Bir iş insanın yaptırdığı ve KHK ile el konulan, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan yurt, ihtiyaç olmasına rağmen geçen süre içerisinde neden çürümeye terk edildi? Sayın Bakana soruyorum.” diyen Süllü, Yeni soru önergesi ile Sivrihisar’da çürümeye terk edilen yurt binalarını Meclis Gündemine taşıdı.