Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Milletvekili Dr.Arslan Kabukçuoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Av. Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkan Vekili Ali Haydar Çelik, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, ESOGÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı  Prof. Dr. Yunus Özçelikörs, ESTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı  Prof. Dr. Aynur Şensoy Şorman, İnşaat Mühendisleri Odası Denetleme Kurulu Üyesi İnci Şentuna, İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Kurucu Başkanı  Erman Gölet, TMMOB’ye bağlı Odaların başkan ve yöneticileri, kamu kurumlarından yöneticiler ve teknik personeller, akademisyenler, müteahhitlik yapan firmalar, proje firmaları, çok sayıda inşaat mühendisi ve genç-İMO’nun katılımıyla gerçekleşen gecede, meslekte 50, 40 ve 25 yılını dolduran üyelere plaket ve onur belgeleri takdim edildi.

Şube Başkanı Orkun Kılıç geleneksel oda yemeği ve plaket töreninde yaptığı açılış konuşmasında şunları Söyledi; “Sayın Protokol, değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım, ve saygıdeğer eşleri, Odamızın 68. kuruluş yıldönümü ile meslekte 50, 40 ve 25 yıllarını dolduran meslektaşlarımızın bu onurlu günlerini kutlamaya hoş geldiniz. Şube Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Emin olunuz ki 1954`ten bu yana meslek örgütümüz bilimsel kabullere bağlı kaldıysa, kamu yararını tartışmasız belirleyici olarak kabul ettiyse,  yaşamın nitelikli, güvenli ve sağlıklı olmasını temel hedef olarak aldıysa, etik ilkeleri olmazsa olmaz olarak gördüyse, kararlarında insan ve ülke sevgisi etkili olduysa, mesleki niteliği yükseltmek doğrultusunda ısrarlı bir çizgi izlediyse, meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını korumayı asli amaç saydıysa bunda sizlerin hakkını teslim etmek gerekmektedir ki bugün vereceğimiz plaketler bunun için ancak küçük bir teşekkür olabilir.

Değerli konuklar; hepinizin de bildiği gibi Mühendislik doğal kaynakları, bilim ve teknoloji ile birleştirerek insanlık yararına kullanma sanatıdır. Bizler bilimi ve teknolojiyi insanla ve toplumla buluşturan bir mesleğin mensuplarıyız. 

Odamız mesleğimizin tek ve merkezi örgütüdür. Şu nokta açık ki faaliyet alanı yalnızca mesleki sorunlar değil, zaman zaman mesleki sorunlara kaynaklık eden siyasi iktidarların karar ve tasarruflarıdır.

Mühendislik eğitiminin içinde bulunduğu sorunlar, genç meslektaşlarımızın karşı karşıya kaldığı sömürü, düşük ücretler ve güvencesizlik, kentlerin ve yapılarımızın mevcut durumu, ulaşım sorunları, başta deprem olmak üzere tüm afetlerin yol açtığı yıkım esas olarak yerel ve daha çok da merkezi düzeyde siyasi iktidarların ekonomik-politik tercihleriyle doğrudan ilintilidir.

Son yıllarda özellikle 81 ile 81 üniversite projesinin sonucu olarak teknik alt yapısına, öğretim görevlisi kadrosuna bakılmaksızın çok sayıda inşaat mühendisliği bölümü açılmış kontenjanlar arttırılmış hem mühendislik eğitiminin içi boşaltılmış hem de gereğinden çok daha fazla mezun verilerek meslektaşlarımız işsizlikle karşı karsıya bırakılmıştır. Öte yandan öğrenci arkadaşlarımız ise ciddi bir barınma sorunuyla ağır ekonomik şartlarda öğrenim görmeye çalışmaktadır. Acilen bu yanlıştan dönülmelidir.

Değerli konuklar, Geçtiğimiz haftalarda 5 Aralık Türk Kadınının seçme ve seçilme hakkını almasını kutladık. Fransız kadınları bizden 10 sene sonra Sudi kadınlar ise 2015 yılında bu hakkı ancak alabildiler halen yanı başımızda, İranlı Kadınlar ki onlara selam olsun. Ahlak polisini kaldırmak için mücadele veriyorlar Bizler ise 6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesi haberiyle alt üst olduk 1920 lerin Türkiye’sine baktığımızda o günler yarınlarmış da bugünler maalesef dünmüş gibi hissediyoruz.

Kendi sesinden başka bir sese tahammül edemeyen, kendi düşüncesinden başka bir düşünceyi kabul etmeyen kendisi gibi olmayanı susturmak ve sindirmek adına elindeki tüm gücü kullanan iktidarlar halklarını fakirliğe ve karanlığa mahkum ederler.

Siyasal iktidarlar kolay yönetebilmek adına Halkı fakirleştirmek cahilleştirmek isteyebilirler. Bizlerin görevi ise Halkı aydınlatmak ve zenginleştirmektir. Bundan ötürüdür ki siyasal iktidarlar bugüne kadar bizleri hiç sevmemiştir.

Son günlerde de üzülerek görüyoruz ki mevcut siyasi iktidar meslek odalarının sesinin kesmek için yasal düzenlemelere giriştiğini açıkça söylüyor. Bundan 400 sene evvel Galileo’yu dünya dönüyor dedi diye hapseden zihniyet varsın bizi de sustursun dünya yine de dönecektir.

Sevgili meslektaşlarım, İMO Eskişehir Şubesi olarak; Bilimin, aklın ve çağdaşlığın egemen olduğu bir ülke yaratma mücadelesini bugüne kadar sizlerden aldığımız güçle büyük bir kararlılıkla savunduk.

    Örgütümüz önümüzdeki süreçte de ülkemizin çağdaş, demokrat, yurtsever güçleriyle aydınlık ve çağdaş bir Türkiye yaratma mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Büyük ustanın dediği gibi inanıyoruz ki  “Güzel Günler Göreceğiz, Güneşli Güzel Günler” Esenlikler dileğiyle, tekrar hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum."

Editör: Mustafa YILDIRIM