CHP Eskişehir İl Başkanı Av. Talat Yalaz, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak’ın Sakarıbaşı’ndan gelecek içme ve kullanma suyu hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi. Çalışmaların  Büyükşehir Belediyesinden değil DSİ’den kaynaklı olarak yavaş ilerlediğini belirtti. Yalaz, “ESKİ Genel Müdürlüğünce Sakarbaşı kaynaklarından su temini talebi yazılı olarak ilk kez 16.11.2017 tarihinde yapılmıştır. Bu tarihten sonra 26.01.2018 ve 02.03.2018 tarihlerinde tekrar Sakarbaşı kaynaklarından su temini ile ilgili talep yazıları DSİ 3. Bölge Müdürlüğü ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na iletilmiştir. Hatta dönemin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sn. Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN tarafından, dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Sn. Prof. Dr. Veysel EROĞLU’na konunun Eskişehir için hayati önem arz ettiğini belirten ayrı bir yazı daha yazılmıştır.

Ancak, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığınca 10.09.2018 tarihli yazıları ile “Porsuk Barajından ve ara havzadan temin edilen suyun, Eskişehir İlinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını 2060 yılına kadar karşılayacağı” hususu bildirilmiştir.

Bunun üzerine ESKİ Genel Müdürlüğünce Porsuk Barajı ve Porsuk Çayındaki su rezervinin dışında su kalitesinin de gün geçtikçe kötüye gittiği, Eskişehir ilinin sürdürülebilir sağlıklı bir içme ve kullanma suyu kaynağına ihtiyacı olduğu hususu 02.11.2018 tarihi yazı ile bildirilmiş ve bu talep üzerine DSİ 3. Bölge Müdürlüğü ile eş zamanlı olarak Porsuk Baraj Gölü Havzasında su kalitesi izlemeleri yapılmıştır.

Yapılan izlemeler neticesinde 12.06.2020 tarihinde Sakarbaşı Kaynaklarından su temini ile ilgili talebin gerek su kalitesi gerek su rezervi açısından Bakanlıkça tekrar değerlendirilmesi ESKİ tarafından talep edilmiştir.

Ayrıca, 1053 Sayılı “Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun”un2. Maddesinde “Su Kaynağını teşkil eden barajlar, isale hatları ve tasfiye tesisleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, depo ve tevzi şebekeleri belediyelerce yapılır” denilmektedir. Bu madde de görüleceği üzere, suyun Eskişehir’e getirilmesi konusunun zaten DSİ Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olduğu açıktır.

Daha çok bağıracağız, susturmak isteyecekler susmayacağız Daha çok bağıracağız, susturmak isteyecekler susmayacağız

Uzun yıllar süren bu talepler neticesinde 29.11.2021 tarihinde Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü ile ESKİ Genel Müdürlüğü arasında  “Sakarbaşı Kaynaklarından Eskişehir İline İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Sağlanması İle İlgili Protokol” imzalanmıştır. Bu ve benzeri protokollerde yatırımı her ne kadar DSİ üstlense de, kanunen yatırımdan faydalanacak kurum ya da kuruluş belirli zaman diliminde yatırım bedelini DSİ’ye ödemektedir.

Yukarda safahatla anlatıldığı üzere, Eskişehir’e sağlıklı içme ve kullanma suyu temini ile ilgili tüm çalışmalar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve ESKİ Genel Müdürlüğünce takip edilmektedir.

AKP İl Başkanı Gürhan ALBAYRAK’ın bahsettiğinin aksine bu çalışmalar Büyükşehir Belediyesinden değil DSİ’den kaynaklı olarak yavaş ilerlemektedir. Mevkidaşım tarafından konunun teferruatlı olarak araştırma yapılmaksızın gündeme getirildiği ve suni gündem yaratılmaya çalışıldığı açıkça anlaşılmaktadır. Belediyelerimiz şehrimizin geleceği için gece gündüz çalışmaktadır. Şehrimizin diğer sorunları ise iktidar eliyle çözülmeyi beklemektedir. Ülkemizin asli gündemi ise halkın üstesinden gelmektegün geçtikçe daha da zorlandığı hayat pahalılığı ve ekonomik bunalımdır.”

                         AL BAYRAK NE DEMİŞTİ?

Gürhan Albayrak: Sakaryabaşı Projesi siyaset üstü bir meseledir”

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, son günlerde şehir gündeminde olan Eskişehir’e Sakaryabaşı’ndan su kaynağı getirilmesi projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

2004 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan maddeye göre yıllardır sorumluluğun Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde olduğunu hatırlatan Başkan Albayrak, büyükşehir belediyesi ekibinin 20 yıl sonra dahi olsa Eskişehir’i ilgilendiren böylesi hayati bir konuyu hatırlamalarını olumlu karşıladıklarını söyledi. Albayrak açıklamasında şunları kaydetti:

“Sakaryabaşı’ndan getirilecek suyun Eskişehir’imiz için öneminin farkındayız ve bu bağlamda her türlü desteğe vermeye hazırız. Lakin bazı şeyleri hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum. 23.07.2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı “Büyükşehir Belediye Kanunu”nun, Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 7. Madde r bendinde  “Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek” olarak belirtildiği üzere, içme ve kullanma suyu temini amacıyla gerekli baraj, regülatör, iletim hattı vb tüm tesisleri yapmak, yaptırmak ve işletmek büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu minvalde, Eskişehir’imize Sakaryabaşı Kaynaklarından içme ve kullanma suyu temini ile ilgili olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca imzalanmış olan protokol Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın olumlu görüşlerinin alınmasının ardından, DSİ Genel Müdürlüğümüzce 29.11.2021 tarihinde onaylanmıştır.

Bu anlamda, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 14.09.2021 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen “Sakaryabaşı Kaynaklarından Eskişehir İline İçmesuyu Temini Planlama Raporu Yapımı” işinin sözleşmesi 03.11.2021 tarihinde imzalanarak, 12.11.2021 tarihi itibarıyla işe başlanmıştır. Süre uzatımlı olarak Planlama Raporu çalışmalarının, 01.09.2024 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir. Planlama Raporunun onayı ardından, yatırım programında yer alan “Eskişehir İline Sakaryabaşı Kaynaklarından İçme suyu Temini Proje Yapımı” süreci sorunsuz şekilde akışında devam etmektedir.

DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenen ve uygulanan tüm Teknik Şartname, Yönetmelik, Genelge vb. mevzuatta belirtildiği şekilde, Planlama Raporu hazırlanması süreci, maksada (İçme suyu, Sulama, Enerji, Taşkın) uygun olarak, Harita, Rasat, Hidroloji, Toprak Kaynakları, Tarımsal Ekonomi, Kamulaştırma, Mühendislik Jeolojisi, Doğal Yapı Gereçleri, Laboratuvar, İçme suyu ve Arıtma, Çevre ile Planlama gibi birçok disiplini ve çalışma alanını içeren, arazi ve büro çalışmaları ile toplanan verilerin değerlendirilerek, farklı alternatiflerin ayrıntılı çalışıldığı ve maksadı karşılamaya yönelik teknik ve ekonomik olarak yapılabilir en uygun alternatifin belirlendiği bir süreçtir.

Sakaryabaşı kaynaklarına 12 km isale hattı ve Sakaryabaşı kaynaklarından 65 km daha büyük çaplı isale hattı öngörülmüştür. Toplam proje maliyeti 2024 yılı fiyatları ile 14 milyar TL’dir.

“BU ZAMANA KADAR AKLINIZ NEREDEYDİ?”

Bu bilgiler doğrultusunda, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 20 yıldan bu yana sorumluluğu alanında olmasına rağmen tek bir adım dahi atmadığı süreci yürütmediğinden, DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından bugüne kadar süreç eksiksiz şekilde yürütülmüştür. Tüm rapor, bilgi ve belgeler hazırdır.  Büyükşehirden kaynaklanan sebepten dolayı her ne kadar geç kalınmış olsa da bu konu siyaset üstü bir meseledir. Eskişehir’imizin geleceği için üzerimize düşen ne varsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Süreç sorunsuz şekilde devam etmektedir. Sözde değil, özde çalışıyoruz.”

Editör: Mustafa YILDIRIM