İlimizde ilçemizde ve bölgemizde geçen yıl kuraklıktan dolayı yeterince mahsul alamayan çiftçimiz bu yılda şartların zorlaşması nedeni ile üretim yapamayacak hale geldi.

  İlçemizde arazide yaptığımız çalışmalarda ve çiftçilerle yaptığımız istişarelerde geçen yıl litresi 6.51 TL olan mazotun 26.400 TL ye yükselmesi tonu 2.500TL olan gübrenin tonunun 14.250.TL olması, elektriğe yapılan %300 zam ve diğer girdilerdeki yüksek fiyat artışları neticesinde, bazı tarlaların boş olduğunu ekim yapılan arazilerde de yeterince gübre kullanılmadığı ve bölgemizde bu yıl yağmurların yeterince yağmadığı için ürünlerin çok zayıf olduğu, hatta bazı ürünlerin biçiminin dahi zor olacağını bu nedenle üretimde büyük düşüşlerin olacağını tespit ettik.

 Bölgemizde yaşanacak olan bu ürün düşüşleri ve girdilerdeki yüksek fiyat artışları göz önüne alındığında, çiftçimizin beklentisi 1 kğ buğdayın satış fiyat 8. TL yapılacak olan desteklerle 9.TL 1 kğ arpanın da satış fiyatı 7.TL yapılacak olan desteklerle 8. TL olarak açıklanması idi.

   Açıklanan rakamlar birinci kalite buğday için, bizim bölgemizde yetişen ikinci, üçüncü kalite buğdaylar için fiyat maliyetinin altına düşecektir. Bu da zaten her gün yapılan zamlarla ne yapacağını bilemeyen zor şartlarla üretim yapan çiftçimizi derinden üzmektedir.

   Görüştüğümüz çiftçilerimizin büyük çoğunluğu mazot ve gübre desteklerinin bir miktar para olarak değil de ucuz mazot, ucuz gübre ve ucuz elektrik olarak verilmesini, böylece ürün fiyatlarının da makul fiyatlarda kalacağını ifade ettiler.

Bin bir emekle elde ettiği ürününü maliyetinin üzerinde geçimini sağlayacak bir fiyatla satmak isteyen çiftçilerimiz tarlasına köyüne küstürülmemelidir. 

 Gelecekte dünyayı bekleyen büyük gıda krizine karşı, tarım ülkesi olan ülkemizde ithalata dayalı tarım politikalarından vazgeçilerek kendi çiftçimiz ucuz mazot, ucuz gübre ve ucuz elektrik verilerek desteklenmeli, ürettiği mahsulünü de değerinde bir fiyatla satın alınarak ülkemiz böyle zor günlere hazırlıklı hale getirilmelidir. Bu nedenle açıklanan rakamlardaki destekler artırılarak çiftçimizin mağduriyeti giderilmelidir.”