Aile konutu, bir ailenin barınma ihtiyacını karşılayan ve evlilik birliği içindeki çift ile çocukları tarafından kullanılan konutu temsil eder. Toplumun aile kavramına verdiği değer nedeniyle, aile konutu hukuki açıdan özel bir konumda değerlendirilir. TMK'nın 194. maddesi, eşin açık rızası olmadan aile konutuyla ilgili kira sözleşmesini feshedemeyeceğini, aile konutunu devredemeyeceğini veya aile konutu üzerindeki haklarını sınırlayamayacağını belirtir.

Aile konutu şerhi, tapu kaydında yer alan bir hüküm olup belirli bir taşınmazın aile konutu olarak kullanıldığını bildiren açıklayıcı nitelikte bir şerhtir. Bu şerh, genellikle evli çiftlerin mal rejimine bağlı olarak aile konutunun korunması amacıyla konulur. Aile konutu şerhi bulunan bir taşınmazın satışı veya devri için malik olmayan eşin açık rızası gereklidir. Aksi halde tapuda satış işlemi gerçekleşmez.

Tapuda aile konutu şerhi yoksa malik olmayan diğer eşin açık rızası olmadan yapıldığı görülmektedir. Bu durum, sıklıkla hukuki anlaşmazlıklara yol açar. Ancak evin aile konutu olarak kullanıldığı ispatlanabilir. Yani tapuda aile konutu şerhi yoksa bile satış işleminin iptali hukuken sağlanabilir. Eğer şerh olmadan satış gerçekleşmişse, malik olmayan eşin tapu iptal ve tescil davası açarak satış iptal etmesi mümkündür.

Aile konutu niteliği devam ettiği müddetçe, tapuda şerh olmasa bile satış işlemi için malik olmayan diğer eşin açık rızası gereklidir. Aksi takdirde, satış işlemi geçersiz kabul edilebilir.

Malik olmayan eşin izni, belirli bir şekle tabi olmasa da açık bir şekilde verilmelidir. Mahkeme, belirsiz veya muğlak bir rıza beyanını kabul etmeyebilir.

Aile konutunu satın alan üçüncü kişinin iyi niyetli olup olmaması mahkeme açısından önemli değildir. Bu nedenle, üçüncü kişinin iyi niyet iddiası dikkate alınmaz.

Kısacası, tapuda aile konutu şerhi yoksa malik olmayan diğer eşin açık rızası olmadan gerçekleşen konut satışı, tapu iptal ve tescil davasıyla iptal edilebilir.

Bu tür uyuşmazlıkların çözümü alanında uzman avukatlık ofislerinden alınacak profesyonel hukuki yardım ile yapılmalıdır. Aksi halde hak kaybına uğrama ihtimali yüksektir.

Ayrıntılı bilgi için: https://ykavukatlik.com/aile-konutunun-esten-habersiz-satilmasi/

Başkan Kurt Emek Mahallesi esnafını ziyaret etti Başkan Kurt Emek Mahallesi esnafını ziyaret etti

İletişim: https://ykavukatlik.com/

Yılmaz & Kızılcan Hukuk

Av. Zeynep Yılmaz – Av. Sercan Kızılcan

Editör: Mustafa YILDIRIM