Selma Başkut Güder bugüne ilişkin şunları söyledi: Nüfusumuzun 2030'da 100, 2040'da 105 milyon civarında öngörüldüğü ülkemizde, tarımsal üretimde risklerin artması, artan girdi fiyatları sonucunda ürünün değerinde satılamaması gibi nedenlerle üreticiler üretimden koparılmaktadır. Genç nüfus; kırsaldan kentlere göç etmekte, çiftçi sayısı yıldan yıla azalmaktadır ve tarım şirketleşmeye yöneltilmektedir. Girdi fiyatlarındaki artış, pazar ve markete yansımakta, tüketicilerin ucuz ve güvenilir gıdaya ulaşımı zorlaşmaktadır. 

Pek çok üründe dışa bağımlı hale gelen ülkemizde önlem alınmaz ise; yakın gelecekte başta tarım olmak üzere, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda ağır bedeller ödenecektir. 

Eskişehir ilimiz büyük ovaları ile önemli bir coğrafyada bulunmaktadır. Ancak ne yazık ki; "kamu yararı" adı altında tarım dışı kullanımlara açılması zaman zaman ortaya çıkmaktadır. Kamunun yani halkın birincil hakkı; temiz hava solumak, yeterli ve güvenli gıdaya ulaşmak, kirletilmemiş topraklarda tarım yapmak, temiz ve içilebilir suya ulaşmaktır. 

Mustafa Kemal Atatürk 1923 yılında yaptığı bir konuşmada: "Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı, biz bugün dünya üzerinde olmayacaktık" demiştir. 

Burhan Sakallı’dan Ünlüce’ye çevre yolu tepkisi Burhan Sakallı’dan Ünlüce’ye çevre yolu tepkisi

Geldiğimiz noktada; yakın zamanda yaşadığımız pandemi gıdaya erişimin, tarımın, çiftçinin ve Ziraat Mühendislerinin önemini tüm gerçekliğiyle ortaya koymuştur. 

Ancak; Tarım sektörünün can damarlarından olan mesleğimiz, ülke tarımının içinde bulunduğu ekonomik olumsuzluklardan doğrudan etkilenmektedir. Birçok meslektaşımız iş aramakta, bulamayanlardan önemli bir kısmı meslekleri dışında çalışmaktadır. 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı olarak Yönetim Kurulum adına; Ziraat Mühendisi meslektaşlarımın Tarımsal Öğrenimin 178. yıldönümü kutluyor, aramızdan ayrılan meslektaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ülkemiz coğrafyasının her karış toprağında emeği olan, tarıma gönül vermiş çiftçilerimizi ve sizleri saygıyla selamlıyorum.” 

Editör: şenay Yıldırım