Şube Eşbaşkanı Bülent Yıldırım, "Kamuda Tasarruf’’ adı altında açıklanan paketten emekçilere, halka yönelik, hak gasplarına neden olacak, gerçeklikten ve gerekçeden uzak saldırılar çıktı. Hastanelerden randevu alamayan, yılarca prim ödediği halde sosyal güvenlik sistemini finanse etmeye mahkum edilen, vergisini peşin ödeyen ve her koşulda fedakarlık yapan ancak vergilerinin karşılığını hiçbir şekilde alamayan emekçiler,  sağlık ve sosyal hizmete emekçilerine yine angarya, dayatma, özlük haklarını tırpanlama,  tuttuğu nöbetin parasının ödenmemesi, yüz binlerce eksik personele çalışmalarına rağmen sadece emekli olan sayısıyla istihdam kararı ile giderek iş doyumu ve tükenmişliği daha da  kötüleşecek bir tablo çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

 "Ek mesailer kaldırılacak"

Sağlık alanında kapatılacak merkezler, istasyonlardan söz edildiğini ifade eden Yıldırım, "Ek mesailerin  kaldırılacağı tebliği edilmektedir. Bu halka nasıl hizmet götürecek, hizmet kalitesini  yükseltecek Sayın Maliye Bakanı,  Aslında Diyor ki;  herşey daha adaletsiz olacak, hizmet almanız kötüleşecek, sizden vergi almaya devam edeceğim ama  size de vermeyeceğim demek istiyor. Aynı zihniyet; çalışanların Sgk, Emekli Sandığı, Bağ Kur pirimlerini ve emekçilerin işsizlik primlerini  sermayeye teşvik adı altında, vergi affı adı altında daha çok vermeye devam edeceğim demek istiyor. Buna izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Sınav öncesi beslenmede bunlara dikkat Sınav öncesi beslenmede bunlara dikkat

"Saldırı Paketi"

Yıldırım sözlerine şu şekilde devam etti; "Konfederasyonumuz KESK’in çağrısıyla; zaten yetersiz olan kamu yatırımlarının ve kamu personeli istihdamının kısılmasından esnek ve uzaktan çalışma ile güvencesiz istihdamın arttırılmasına,  angarya çalışmanın arttırılmasından ücretlerin düşürülmesine, lojmanların ve sosyal tesislerin satılmasından servis hizmetlerinin kaldırılmasına kadar uzanan “Saldırı Paketine” karşı bir mücadele programı oluşturmaya, tüm emek ve meslek örgütleri ile ortak bir program ve mücadele hattında buluşmaya dönük çabaları sürmektedir. SES olarak mücadelemizi her zaman olduğu gibi karalılıkla sürdüreceğiz,  çalışanların hakkını gasp edilmesine göz yuman her uygulamanın karşısında fili meşru mücadelemizle, hukuki girişimlerimizle duracağız. Emekçilerin doğru yerde durarak emeklerinin hakkını alması için Sendikamıza ve mücadelemize davet etmekten de yılmayacağız."

Editör: Mustafa YILDIRIM