Çakırözer, “Kanunun genelinde olumlu işler var ancak teklif bu haliyle maalesef yeterli değil. Eksikler var. İşte belediyelerde, PTT’de, demiryollarında, karayollarındaki taşeron işçiler bu kanunda yok! Uzman çavuşlar, sanatçılar, mevsimlik, geçici işçiler, vekil statüsünde çalışan öğretmenler bu kanunda yok! Eskişehir’de, diğer şehirlerde herkes buradan çıkacak düzenlemeyi bekliyor.  Bu teklif Meclis’ten çıkarken kölelik düzeni dediğimiz taşeron işçiliğine son vermeliyiz. Kapam dışı bırakılan sektörlerdeki yüzbinlerce emekçimizi de kadro kapsamına almalıyız” dedi.

EKSİKLERİ SIRALADI, TAŞERONA DA  KADRO İSTEDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sözleşmeli personelin kadroya alınmasını öngören kanun teklifi görüşülürken, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer teklifte kapsam dışı bırakılan taşeron, vekil, sanatçı, geçici ve mevsimlik işçiler, uzman çavuşların kadro talepleri başta olmak kapsam dışı bırakılan yüzbinlerce emekçinin de kadroya alınmasını istedi, çalışma yaşamındaki sorunların giderilmesi için çağrıda bulundu.

Teklifte yer alan eksiklikleri sıralayan Çakırözer, TBMM’de yaptığı konuşmada kamu kurumlarında kadro bekleyen taşeron işçileri sıraladı, belediyelerde, PTT’de, demiryollarında, karayollarında, kapsam dışı bırakılan personelin kadroya alınmasını istedi.

BELEDİYELERDE, PTT’DE, DEMİRYOLLARINDA EMEKÇİLER KADRO BEKLİYOR

Kanundaki eksikleri sıralayan Çakırözer şöyle konuştu:

“Kanunun genelinde olumlu işler var ancak maalesef yeterli değil. Eksikler var. Ben Eskişehir Milletvekiliyim. Eskişehir'de belediyelerimizde çalışanlar, PTT'de çalışanlar, Demiryollarında çalışanlar, karayollarında çalışanların hepsi, taşeron işçilerin hepsi kadro bekliyor. Asıl işi yapıyorlar ama maalesef burada bu maddeler arasında onlar kendilerini bulamıyorlar. Bakın, PTT'de 17 bin, Demiryollarında 5 bin, Karayollarında 14 bin, belediyelerimizde yaklaşık 500 bin taşeron işçi maalesef burada yok. Yine yardımcı zabıta statüsünde çalışan 14 bin emekçimizin mutlak surette memur kadrolarına geçirilmesi gerekiyor, onlar yoklar. Şimdi bu insanlar kimler? Bu insanlar yabancımız değil. Bu insanlar sabah evimizin kapısından çöpümüzü alan insanlar, mahallemizdeki çocuk parkını temizleyen insanlar, en güzel günümüzde, nikâhımızda belediye adına orada olan insanlar, en acılı günümüzde, cenazemizde yine yardımcı olan insanlar. Bu insanların bu kanunda olmaması kabul edilemez.”

PİKTES, ÖĞRETMENEVİ, ORDUEVİ ÇALIŞANLARI, MEVSİMLİK İŞÇİLER NEDEN YOK!

“Yine kamu çağrı merkezi çalışanları, PIKTES çalışanları, hastane bilgi işlemcileri, görüntüleme merkez çalışanları, öğretmenevi, polisevi, orduevi çalışanlarının hiçbiri bu teklifin içinde yok. Geçici mevsimlik işçiler, geçici işçiler bunlar hep asıl işi yapıyorlar, onlar bu düzenlemede yok. Bir an önce onların da hak ettikleri kadrolara alınmasını sağlamak durumundayız.”

YÜZBİNLERCE EMEKÇİ MAĞDUR BIRAKILMASIN

“Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz diyen uzman çavuşlar bu düzenlemede yok. Sözleşmeli uzman erbaşlar onlar da büyük sıkıntı yaşıyorlar. Bu ülkenin savunması için sözleşmeli olarak er, erbaş olarak görev yapıyorlar ama bittiği noktada yıllardır bekliyorlar ki onlara bir iş verilsin, birçoğu şu anda çok büyük aile sıkıntıları, aile faciaları yaşıyorlar. Bunun da kapsam içine alınmasında fayda var. Meclise düşen bu adaleti, bu hakkaniyeti mutlaka sağlamaktır. Yüz binlerce emekçinin bu kanun çıkarken mağdur bırakılması asla ve kata kabul edilemez.”

ŞEHİR TİYATROLARI VE SENFONİ ÇALIŞANLARINA AYRIMCILIK BİTİRİLMELİ

Çakırözer, Eskişehir ve diğer büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyelerinde şehir tiyatroları ile senfoni orkestraları şube müdürlüklerinde çalışan sözleşmeli sanatçılar ve diğer çalışanların kapsama alınması için de çağrıda bulundu.

Çakırözer, “Bu sunulan kanun teklifinde sözleşmeli Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları kapsama dâhil edilmelerine karşın aynı mevzuata tabi ve aynı unvanlarıyla belediyelerin kültür ve sosyal işler daire başkanlığına bağlı şehir tiyatroları, senfoni orkestraları şube müdürlüklerinde çalışan sözleşmeli sanatçılar, sahne önü ve sahne arkası ile diğer çalışanlar maalesef sözleşmeli çalıştırılmalarına rağmen kapsam dışında bırakılmıştır. Bu kabul edilemez. Bu adaletsizlik, bu ayrımcılık bitirilmeli. Bunun düzeltilmesi lazım” dedi.

Editör: Mustafa YILDIRIM