Göz kayması bir diğer adıyla şaşılık bir veya her iki gözü de etkileyebilen bir göz sağlığı problemidir. Bebeklik döneminden itibaren yaşamın her döneminde görülebilen bu durum ilerlemesi halinde göz tembelliği gibi görme kabiliyetini kalıcı olarak etkileyebilecek olumsuz hastalıkları beraberinde getirebilir. Bu nedenle teşhis edildiğinde tedavi edilmesi ve düzenli takip yapılarak ihmal edilmemesi gereken bir durumdur.Tek göz kaymasıtedavisinde çeşitli yöntemlere başvurulabilir. Şaşılığın başlangıç evresinde olduğu noktalarda gözlük tedavileri uygulanırken ilerleyen aşamalarda cerrahi müdahalelere gereksinim artabilir. Uygun tedavi süreci doktor tarafından yapılacak olan incelemeler sonucunda kararlaştırılabilir.

Göz Kayması Tedavisinde İzlenecek Adımlar Nasıl Belirlenir?

Gözlerde kayma gelişmesi halinde kişiler kendilerinde veya çocuklarında görülmesi halinde çocuklarında çeşitli belirtiler gözlemleyebilir. Bir nesneye odaklanırken başın belirli bir yöne doğru eğilmesi,ışığa bakıldığında bir gözün kısılması veya bir nesneye odaklanırken 2 göz arasında paralellik farkı olması şaşılığın belirtisi olabilir. Bu tür durumlarda sağlık kuruluşuna başvurulması ve şaşılığa yönelik incelemeler yapılmalıdır. Belirti gözlemlenmesi haricinde özellikle 7 yaş altındaki çocuklarda rutin göz muayenesi sırasında da şaşılık belirtileri olup olmadığı değerlendirilebilir. Olası bir kayma saptanması halinde şaşılığa yönelik tetkiklere başvurulabilir.

Göz kayması taramalarındaöncelikle klinik muayene yapılır. Doktorgörme fonksiyonlarını değerlendirirken şaşılığa yönelik bulgulara rastlayabilir. Kesin teşhis koyabilmek için ise daha kapsamlı inceleme yapılır. Bu noktada ilk sırada inspeksiyon yer alır. İnspeksiyon dahilinde doktor gözün farklı yönlere doğru hareketi sırasında kayıp kaynadığını inceler. Ardından ışık testi uygulanır.Hastanın 30- 35 santim uzağından göze doğru küçük bir ışık tutulur.Işık ile göz korneasındaki yansımalar takip edilir. Yansımalarını simetrik olması sağlıklı bir göze işaret ederken yansımaların gözde bulunan pupilla merkezinin dışında olması halinde şaşılık şüphesi duyulabilir.

Bir diğer tetkik olan kapama testine geçilir. Bir nesneye odaklanma sırasında gözlerden biri kapatılır ve diğer gözün açısı değerlendirilir. Tüm bu değerlendirmelerin sonunda şaşılık teşhisi konulabilir. Hastanın yaşı, şaşılığın tek gözde olup olmadığı ve farklı kırma kusurlarının varlığına göre kişiye özel bir tedavi planlaması yapılır.

Tek Göz Kayması Nasıl Tedavi Edilir?

Göz kayması tedavisinde amaç her iki göz arasındaki paralelliğin yeniden sağlanmasıdır. İleri derecede olmadığı noktalarda gözlük tedavisi ve göz egzersizleri uygulanır. Bir kırma problemine yönelik şaşılık tespit edilmesi halinde gözün miyop veya hipermetrop gibi kırma problemine yönelik bir gözlük tedavisi uygulanabilir. Kırma problemi haricinde gelişen şaşılıkta da gözlüklere başvurulabilir. Düzenli gözlük kullanımıyla göz kaymasında ciddi iyileşmeler kaydedilebilir veya göz tembelliği gibi olumsuz sağlık problemlerinin gelişimi önlenebilir.

Gözlük tedavisinin etkili olmadığı noktalarda cerrahi müdahalelere başvurulur. Ameliyathane ortamında gerçekleştirilecek olan cerrahi girişimler ile gözler arasındaki paralellik yeniden kazanılabilir. Genel anestezi altında gerçekleştirilecek olan ameliyat sırasında göz kasları ve sinirleri üzerine müdahaleler gerçekleştirilir.Her iki göze uygulanabildiği gibi tek göz şaşılık problemlerinde de göz kayması ameliyatıyapılabilir.

Şaşılık Tedavisi Aksatılırsa Ne Olur?

Şaşılık ilerleyebilen ve beraberinde çeşitli komplikasyonlar yaratabilen bir rahatsızlıktır.Göz kayması nedeniyle en sık gelişen şikayetlerden biri göz tembelliğidir. Göz sinirlerinin kullanılmaması nedeniyle gelişen bu hastalık sonucunda görme fonksiyonu ciddi ölçüde zarar görebilir ve hatta tamamıyla kaybedilebilir. Erken tedaviyle bu tür olumsuz durumların gelişimi önlenebilir.

Yine göz kaymasının ilerlemesiyle birlikte 3 boyutlu görme yeteneğinde azalma söz konusu olabilir. Bu durum kişinin günlük hayatını ciddi ölçüde etkileyebilir.

Noodle Gerçeği: Sağlıklı mı, Yanlış Mı Anlaşılıyor? Noodle Gerçeği: Sağlıklı mı, Yanlış Mı Anlaşılıyor?

Bir diğer olumsuz etkisi ise estetik kaygılardır.Gözler arasındaki paralelliğin bozulması kişilerde estetik kaygı yaratabilir ve psikolojik problemleri beraberinde getirebilir.

Editör: Mustafa YILDIRIM