YENİ SENDİKA (Yenilikçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)  Eskişehir İl Temsilcisi Abdulbaki Tekin ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ankara’da YENİ SENDİKA Genel Merkezinde Genel Başkan Metin Memiş’i makamında ziyaret ettiler.

Tekin Ziyarette yaptığı açıklamada Eskişehir deki sendikal çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

 Hatırlanacağı gibi; sağlıkta lisans tamamlama, 2014 yılında Genel Başkanımız Metin Memiş’in talebi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimat ile yasalaşmıştır. Ancak yapılan özel yasal düzenleme, bir defaya mahsus olduğu için 2014 yılı sonrasında önlisans mezunu olan sağlık çalışanlarımızı kapsamamaktadır. 2014 yılı sonrasında önlisans mezunu olan sağlık çalışanlarımızın da bu haktan yararlanabilmesi için yeniden bir yasal düzenleme yapılarak bugüne kadar mezun olan tüm önlisans mezunu sağlık çalışanlarımıza da “Lisans Tamamlama” hakkı verilmelidir.

Tekin, Ülkemize ve milli değerlerimize sonuna kadar sahip çıkacak, üyelerimizin hak ve menfaatlerini her daim gözetecek, çalışanlarımızın görüş farklılıklarını değerli bir zenginlik olarak kabul edecek, sendikal faaliyetlerimiz kapsamında sağlık ve sosyal politikalara yön veren özgün bir yaklaşımla hareket edeceğiz” dedi.

YENİ SENDİKA Genel Başkanı Metin Memiş, yaptığı açıklamada “Sağlık çalışanlarımızın en önemli sorunlarından biri de gün geçtikçe derinleşen mesleki itibarsızlaşmadır. Sokaktaki vatandaştan, kürsüdeki siyasetçiye kadar toplumun tüm kesiminin sağlık çalışanlarının mesleki itibarlarının korunması adına sorumlulukları olduğunu düşünüyoruz” dedi.

YENİ SENDİKA olarak 2023 yılında sağlık çalışanlarımızın mesleki saygınlığının artırılmasına yönelik ilki Eskişehir’de yapılan çalıştaya benzer şekilde kongre ve sempozyumların düzenleneceğini belirten Memiş, “Mesleki saygınlığın artırılması için tüm Türkiye’de yoğun çalışmalar yapacağız” Dedi.

Memiş, Eskişehir İl Temsilcisi  Tekin ve  Yeni Sendika Yönetimine nazik ziyareti sebebiyle teşekkür etti.

Editör: Mustafa YILDIRIM