Tıp fakültesinin gerek çalışan sayısı, gerekse kurumsal yapı bakımından diğer kurumlardan daha farklı olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları söyledi: “Çalışanların birçok sorunu ortak olmasına rağmen tıp fakültesinde ilave sorunlar da mevcut. Her zaman söylediğimiz gibi yaşanan devasa yıkımlar ve patronlardan yana uygulanan ekonomik politikalar sonucu emekçiler adeta açlığa mahkûm edilmiştir. Çalışanların neredeyse tamamı yoksulluk sınırı altında ücretler almaktadır. Alınan maaşların çok düşük olmasına rağmen her gün temel tüketim maddelerine yeni zamlar gelmekte, pahalılık ve yoksullaşma artarak devam etmekte, enflasyon eşi benzeri görülmedik ölçüde artmakta. Ev kiraları kontrolsüz bir şekilde artmaya devam ederken artık barınma sorunu çok can yakıcı bir hale gelmiştir. Özellikle yeni göreve başlayan ve tayin gelen emekçiler için devasa bir yük getirmektedir.”

TIP FAKÜLTESİ EMEKÇİLERİ UNUTMAYACAK!

Bunların yanı sıra tıp fakültesi hastanesinde son günlerde büyük bir karmaşa yaşandığına dikkat çeken Yılmaz, “Hastanede yaşananlar sürekli yerel basının dilinde dolaşmaktadır. Yönetimin liyakatsizliği, beceriksizlik, yandaşlık, sözde yetkili sendikanın her şeye müdahalesi ve çeşitli klikler arasındaki çatışmalar hastaneye ve çalışanlara zarar vermektedir.” şeklinde konuştu. 14 Mayıs’ta ülkenin kaderini değiştirecek bir seçim olacağını belirten Yılmaz, “Bu kadar ağır koşullarda çalışan tıp fakültesi emekçileri kendilerine hayatı zindan edenleri unutmayacaktır.” diye konuştu.  

TALEPLERİ SIRALADI

Umut Özge Yılmaz, sağlık emekçilerinin taleplerini şöyle sıraladı:

Son günlerde artan hayat pahalılığı karşısında çalışanlara derhal ek zam verilmelidir. Tıp fakültesi çalışanları, 1 ayda 4 ücret almakta, emekliliğe yansımamaktadır. Tek bordroda SGK kesintisi olan ücret almalıdır. Tüm çalışanlar kadrolu güvenceli insanca çalışma koşulları altında çalışmalıdır. Bu kurumda Memur, 4b, 4d, geçici işçiler, Taşeron çalışan bulunmakta olup, aynı işi yapmakta, farklı ücretler almaktadır. Tüm çalışanlar kadrolu memur olmalıdır. İşyerlerinde liyakat esas alınmalı her türlü kayırmacılığa mobbinge angaryaya son verilmelidir. Yıpranma payı yeniden düzenlenerek geçmiş çalışma dönemleri de kapsam altına alınmalıdır. Sendikal örgütlenme üzerindeki baskılar ayrımcı yaklaşımlar son bulmalıdır. Tüm çalışanlar için işyerlerin de  sağlıklı koşullar sağlanmalıdır. iş yerlerinde çalışanların dinlenmesi ve temel ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde karşılayabilmesi için dinlenme odaları, hijyenik banyo ve tuvaletler olmalıdır. Çalışanlar kendi kurumlarında ücretsiz olarak muayene edilebilmeli ve her birimde öncelik sağlanmalıdır. Birçok kurumda çalışanlar yok sayılmaktadır. Bu eksiklikler tüm kurumlarda düzeltilmelidir.

1 MAYIS’A DAVET

Özgün Kocaeli: Kocaeli Haberlerinin Güvenilir Adresi Özgün Kocaeli: Kocaeli Haberlerinin Güvenilir Adresi

Tıp Fakültesi Hastanelerinde personel eksikliği giderilmelidir. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin çocukları için ücretsiz kreşler açılmalı yaygınlaştırılmalıdır. Çalışanlar yönetime katılmalı yönetimler her aşamada seçimle gelmelidir. Kadın sağlık ve sosyal hizmet emekçileri üzerindeki her türden cinsiyetçi yaklaşım sonlandırılmalıdır. Kadınlara regl izni verilmeli, reglin ilk günü izinli sayılmalıdırlar. Herkese eşit ücretsiz nitelikli kamusal sağlık ve sosyal hizmet hakkı tanınmalı, yurttaşların hizmetlerin planlanmasına ve sunulmasına katkısı sağlanmalıdır. 3600 ek gösterge uygulaması eksik olmuş, yeni mağdurlar yaratmıştır. Tekrar düzenlenmeli Eşit ve adaletli olmalıdır.  Taleplerimizin takipçisi olacağız. Ayrıca 1 Mayıs 2023 günü yine alanlara çıkarak taleplerimiz haykıracağız. Bu vesileyle tüm emekçileri 1 Mayıs’a, saat 11.00’da haller gençlik merkezi önüne davet ediyoruz.