Özçimen, “Bütün Mahalli İdareler başta olmak üzere Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı, Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası Şube Müdürlüklerinde ‘’657 sayılı devlet memurları kanununa tabii Ek geçici 13 ve 16’ıncı maddelere’’ dayandırılarak sözleşmeli statüde istihdam edilen sanatçı, sanat ve sahne uygulatıcısı olarak çalışan emekçilerin göz ardı edilmesi; Anayasal hakkımız olan eşitlik ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde Senfoni Orkestralarında 85, Şehir Tiyatrolarında 92 ve toplamda 177 Sanatçı, Sanat ve Sahne Uygulatıcısı personel çalışmaktadır. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı açıklamalarda, yıllardır bulundukları kurum içinde işlerini ahlak ve disiplin içerisinde yapan, nitelikli ve özveri ile çalışan senfoni orkestraları ve sahne sanatları uygulatıcısı kadrolarında çalışan emekçilerimizi görmezden gelmemelidir.

            Tüm Bel Sen Eskişehir şube olarak başlatmış olduğumuz çalışmayı gerek yerel de, gerekse TBMM’de siyasi partiler aracılığıyla, ilgili bakanlıklara bilgi verilmesi konusunda iletişime geçmiş bulunmaktayız. Bu hak kaybını bir bütünsel anlamda dile getirmek için yetkili sendika olduğumuz Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde üyesi olan diğer memur sendikalarının da bizlere destek olmasını istiyoruz.

Editör: Mustafa YILDIRIM