Çakmak, “Devletimizin en büyük sanayi yatırımlarından ve kamu teşebbüslerinden olan Demiryolları, Eskişehir için ayrı bir öneme sahiptir. Bu şehirde Demiryollarında çalışmayan, yolu Demiryolları ile kesişmeyen ve ailesinde Demiryolcu olmayan çok az kişi vardır. Bu sebeple Demiryolları şehrimiz için sadece bir ulaşım ağı değil aynı zamanda bir ekmek kapısı ve büyük bir kültür ocağıdır. Çıraklık okulları ile birlikte daha çocuk yaşlarda yolları Demiryolu ile kesişen ve kendi çocuklarının da Demiryolcu olmasını isteyen binlerce büyüğümüz hâlâ bu şehrin sokaklarında bizlerle beraberdir.

Son dönemlerde TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğümüz üst yönetimiyle yaptığımız görüşmelerde de en büyük sıkıntının personel sayısındaki yetersizlik nedeniyle kendi personelimizce yapılmakta olan üretim ve tamir-revizyon işlerinin taşeron firmalar eliyle yapıldığına şahitlik etmekteyiz. Bu uygulamanın her geçen gün artması ve fabrikalarımızda doğrudan üretim ve tamir-revizyon işlerinde çalışan taşeron sayısının neredeyse kendi personelimizi geçmeye başlaması kabul edilemez bir durumdur. Söz konusu taşeron firmaların fabrikamızdan emekli olan Demiryolcuları bu işlerde çalıştırması ise durumu daha da giriftleştirmektedir. Çoğu çocukluk yaşlarından başlamak suretiyle ömrünü bu çatı altında geçiren emekli olmuş arkadaşlarımızın, emekli olduktan çok kısa bir süre sonra taşeron firma elemanı olarak aynı işlerinin başına geçmeleri ne kadar etiktir ve kendilerine ne kazandırmaktadır? Bilmiyoruz! Ancak bu durumun bir ömür ekmek yedikleri kurumumuza bir fayda sağlamadığını, hâlâ bu kurumdan ekmek yiyenler olarak ifade etmek durumundayız.

Başta fabrika üst yönetimimiz olmak üzere, şehrimizin siyasi ve mülki erkanından, emeklisi ve çalışanı ile tüm Demiryolu camiası mensubu arkadaşlarımızdan ricamız TÜRASAŞ'a daha fazla istihdam yeni projeler için ellerinden gelen gayretin fazlasını göstermeleridir. Bugüne kadar özveri ile çalışarak hem Demiryollarının hem de ülkemizin kalkınmasında lokomotif güç olan Demiryollarının bugünden sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu herkesin malumudur.

140 yıllık bir kuruluş olan TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü fabrikalarımızda en üst idarecisinden işçisine kendi teknik personelimizin bilgi ve becerileriyle üstesinden gelemeyeceğimiz bir işin olmadığını bir kez daha ifade ediyoruz. Yeterli personel sayısı noktasındaki eksiklerimizin ise yapılacak daimi işçi alımlarıyla bir an evvel kapatılması için ilgili mercilerin kapısını aşındırmaya devam ettiğimizi de bilmenizi ister, tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı işler dileriz...”

Editör: Mustafa YILDIRIM