Genel Başkan Süleyman Bakal konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

   4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 634 üncü maddesi ve anılan madde hükmüne dayanılarak hazırlanan "Türk Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulunun Görevleri, Toplantı Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda en fazla üyeye sahip iki tüketici örgütünden; Tüketiciyi Destekleme Derneğini temsilen Genel Başkan Süleyman Bakal 28.11.2022 tarihinde Ankara’da yapılan Türk Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu, toplantısına katıldı.

Çalıştay şeklinde gerçekleştirilen toplantıda;

1-Kurumumuz tarafından oluşturulan politika, strateji ve hedeflere yönelik tavsiyeleriniz nelerdir?

2- Kurumun tanıtımına, önceliklerine, sorunlarına ve çözüm önerilerine yönelik tavsiyeleriniz nelerdir?

3-Kurumun ihtiyaç duyabileceği alanlarda bilimsel ve akademik çalışmalara destek verilmesine ilişkin tavsiyeleriniz nelerdir?

4-Kurumun tarafsızlığının korunmasını yönelik tavsiyeleriniz nelerdir?

5-Kurumun ülkemiz dış ticaretindeki rolü dikkate alındığında bunun geliştirilmesi için önerileriniz nelerdir?

           Konularında Danışma Kurulu Üyelerinin görüşleri alındı.

           Bakal;İnsan Haklarının ayrılmaz bir parçası tüketici haklarının korunması açısından Türk Akreditasyon Kurumu ile akredite olmayan ülkelerden ithalatın kısıtlanmasını/zorlaştırılmasını önerdi.

            Sivil Toplumu temsil eden Danışma Kurulu Üyeleri; Yönetim Kurulunda Sivil Topluma daha fazla yer verilmesi gerektiğini vurguladılar.

            TÜRKAK Danışma Kurulu toplantıları daha sıklıkla yapılmalı ve Danışma Kurulu Üyelerinin sinerjisinden TÜRKAK daha fazla yararlanmalıdır.”