Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin madenler için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) olumlu kararlarına itiraz ettiği, Tepebaşı ilçesi Beyazaltın Mahallesi, İnönü ilçesi Oklubalı Mahallesi ve Sivrihisar ilçesi Böğürtlen Mahallesi davalarında mahkeme, ÇED olumlu kararlarına, hukuka ve mevzuata uygun olmadığı için itiraz yolu kapalı olarak iptal kararı verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  Tepebaşı ilçesi Beyazaltın Mahallesinde bulunan Krom Ocağı Alansal ve Üretimsel Kapasite Artışı, İnönü ilçesi, Oklubalı Mahallesi Kalker-Kalsit Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı ve Alan Genişletilmesi Projesi, Sivrihisar ilçesi, Böğürtlen Mahallesinde bulunan Kalsit, Kalker Ocağı Kırma Eleme Tesisi, Öğütme Tesisi Kapasite Artışı Alan Genişletilmesi Projesi için ÇED olumlu kararı vermişti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ise, 1134 hektar orman alanını kapsayan Beyazaltın Mahallesi raporuna, “Maden çıkarılırken oluşacak pasa için döküm alanının belirlenmediği, krom madeni çıkarılırken oluşacak atıklar için analizlerin yapılmadığı, maden üretimi yapılan ocak çukuruna su dolarak gölet haline geldiği ve canlılar için tehlike oluşturan bu duruma karşı tel koruma gibi herhangi bir önlem alınmadığı, krom madeninin tesiste çalışan ve çevredeki insanlar üzerinde olası etkilerinin raporda yer almadığı belirtilmediği” gerekçesiyle iptal davası açtı.

Büyükşehir Belediyesi yine, İnönü ilçesi, Oklubalı Mahallesi Mevkii 371 hektarlık orman alanında yapılması planlanan projeye, “Orman alanlarına verilecek zararın erozyona neden olabileceği, faaliyetler sonucu oluşan aşırı toz nedeniyle bitki gelişiminin olumsuz etkileneceğine ve tüm bu nedenlerden dolayı faaliyete başlanması halinde çevreye olan etkiler açısından telafisi güç ve imkânsız zararlara sebebiyet vereceği”, Sivrihisar ilçesi, Böğürtlen Mahallesi’nde 160 hektarlık mera alanında ise, “Maden alanın genişletilmesi sonucu Günyüzü Suyu Havzası içine gireceği ve yeraltı suyunun kirletme ihtimalinin ortaya çıkacağı, pasa alanları kapasitelerinin yetersiz kalacağı, toz oluşumunun azaltılmasına yönelik belirtilen önlemlerin çok yetersiz olduğu, nakliye güzergâhının tekrar gözden geçirilmesi” gerekçeleriyle iptal başvurusunda bulundu.

Maden alanlarının genişletilmesi projeleri için verilen ÇED raporlarını değerlendiren mahkeme, ÇED raporlarının hukuka ve mevzuata uygun olmaması sebebiyle itiraz yolu kapalı olarak genişletme projelerini durdurdu.

Mahkemelerden gelen durdurma kararlarını sevinçle karşıladıklarını belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, “Üç ilçemizde yapılacak maden genişletme ve kapasite artışı çalışmaları, Eskişehir'imizin doğasına büyük zararlar verecekti. İptal başvurularımız mahkemeler tarafından değerlendirildi ve hukuk doğanın kazanmasına izin verdi. Eskişehir'imizin doğasını koruyabildiğimiz için çok mutluyuz” değerlendirmelerinde bulundu.

Editör: TE Bilişim