Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Osmangazi mahallesinde “Unlu Mamul Üretimi ve Toplu Tüketim İşletmeleri” denetimi gerçekleştirildi.

Söz konusu denetimler, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde tüketiciye arz edilen et, tavuk ve diğer gıdaların izlenebilirlik, satış, muhafaza şartları ile işletmelerin fiziki ve hijyenik şartları kontrol edildi. 2022 yılı içerisinde Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetki alanındaki 6 bin 190 adet gıda işletmesine 6 bin 980 adet kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Ayrıca 490 adet eğitim kurumunun kantin ve yemekhanesine 593 resmi kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Eskişehir’de gıda denetimlerinin düzenli olarak yapıldığı belirtilen açıklamada, "İnsan sağlığı için tehlike oluşturan ve tüketime uygun olmayan gıda, güvenilir olmayan gıda olarak kabul edilmektedir. Denetim ekiplerimizce gerekli işlemler yapılarak güvenilir olmayan gıda, gıda ile temas eden madde ve malzemenin piyasaya arzı engellenmektedir. Gıdanın güvenilir olup olmadığının belirlenmesinde; üretim, işleme ve dağıtım aşamaları ile etiket bilgileri ve sağlıkla ilgili uyarı niteliğindeki bilgiler ve günlük normal kullanım şartları dikkate alınmaktadır. Gıdanın, insan sağlığına zararlı olup olmadığının belirlenmesinde; tüketenin sağlığı üzerinde ani, kısa veya uzun vadede oluşturabileceği muhtemel etkileri yanında, gelecek nesiller üzerindeki etkileri, birikerek artan muhtemel toksik etkileri ve belirli tüketici gruplarının özel sağlık hassasiyetleri de dikkate alınmaktadır. Herhangi bir gıdanın insan tüketimi için uygun olup olmadığının belirlenmesinde, gıdaya yabancı madde karışması da dâhil olmak üzere her tür bulaşıklığa karşı çürüme, bozulma veya kokuşma nedeniyle kullanım amacına uygun olmaması dikkate alınmaktadır. Bir seri, parti veya sevkiyattaki aynı sınıf veya çeşit gıdanın bir bölümünün güvenilir olmadığının tespiti durumunda, geri kalanı ile ilgili daha çerçeveli yapılan değerlendirme sonucunda güvenilir olduğu ispat edilemez ise; o seri, parti veya sevkiyattaki aynı sınıf veya çeşidin tamamının güvenilir olmadığı kabul edilmektedir. Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olsa bile, gıdanın güvenilir olmadığına dair yeterli şüphe veya sebebin oluşması durumunda, Bakanlık söz konusu gıdanın piyasaya arzını kısıtlayabilir veya piyasaya arz edilen gıdayı toplatabilmektedir." denildi.

Kaynak: iha