Üretim süreci, karmaşık ve çok yönlü bir yapıya sahiptir. Her adımı, kârı artırmak ve üretim maliyetlerini düşürmek için önemli iyileştirme potansiyeli barındırır. Ancak aynı zamanda her adım, gereksiz harcamalara, malzeme kayıplarına, gecikmelere veya iş yeri yaralanmalarına yol açabilecek arızalara da neden olabilir. Bu nedenle, tüm üretim sektörlerindeki şirketler için Üretim İzleme Sistemleri (bazen Atölye Zemin İzleme Sistemleri olarak da adlandırılır) vazgeçilmezdir.

Üretim takip sistemleri, üretim yöneticilerinin ve operatörlerin üretim akışını gerçek zamanlı olarak izlemesine ve arızaları önlemesine olanak tanır. Aynı zamanda değerli verilerin toplanmasını ve analiz edilmesini sağlar. Bu bilgiler, tedarik, bakım ve süreç iyileştirmeden insan kaynakları, finans ve lojistiğe kadar birçok amaç için kullanılabilir.

 

Üretim Takip Sistemleri Nelerdir?

Üretim takip (atölye zemin izleme) sistemi, üretim yöneticilerinin ve operatörlerin üretim akışını gerçek zamanlı olarak izlemelerini ve arızaları önlemelerini sağlar. Ayrıca değerli verilerin toplanmasını ve analiz edilmesini mümkün kılar. Bu bilgiler, tedarik, bakım ve süreç iyileştirmeden insan kaynakları, finans ve lojistiğe kadar birçok amaç için kullanılabilir.

Gelişmiş gerçek zamanlı üretim izleme sistemleri, süreç izleme için güçlü araçlar olabilir. Aynı zamanda yöneticilerin, analistlerin ve tüm kuruluş genelindeki sistemlerin kullanabileceği veri içgörülerinin de bir kaynağıdır.

Üretim Verilerini Kullanarak İzleme Sistemlerinizi Nasıl İyileştirebilirsiniz?

Üretim verilerini analiz etmek ve süreç iyileştirmelerini belirlemek zaman alır. Bu, bazı üretim şirketlerinin - özellikle daha küçük olanların - süreçlerini sürekli olarak iyileştirmek için Yalın yöntemleri kullanamamasının nedenlerinden biridir. Süreç iyileştirmeleri üzerinde çalışmak, yöneticilerin zaman sıkıntısı çektiği durumlarda öncelik değildir. Gelişmiş dijital bir izleme sistemiyle, yöneticiler veri girişi ve analizine harcanan yüzlerce çalışma saatini tasarruf edebilir, aynı zamanda daha önce mevcut olmayan ölçümler ve akıllı içgörülere de erişebilir.

 

Verimli Gerçek Zamanlı Üretim İzleme

Üretim izleme sistemlerinin sağladığı bazı anında yararlar şunlardır:

Süreç izleme: üretim tesisindeki süreç akışına gerçek zamanlı görünürlük. Daha gelişmiş sistemler, farklı üretim yönetim sistemi modülleri genelindeki süreçleri doğru bir şekilde temsil eden etkileşimli diyagramlar aracılığıyla görselleştirebilir.

Entegre IIoT (Endüstriyel Nesnelerin İnterneti) cihazlarının izlenmesi, genellikle sağlam bir API ile donatılmış yeni nesil özel sistemler için geçerlidir. Karşılaştırıldığında, daha eski sistemler daha kısıtlı ve kapalı bir mimariye sahip olduğundan akıllı sensörlerin entegrasyonu zordur.

Tedarik zinciri verilerinin doğru takibi.

Makine ölçümlerinin, örneğin fiziksel durumlarının (sıcaklık, basınç, elektrik devresi parametreleri), arızalar ve olası duruş süreleri konusunda uyarıların izlenmesi.

Genel Ekipman Etkinliği (OEE), yani makine kullanılabilirliği, performansı ve ürün kalitesi gibi ölçümlerin takibi. Bu, genel üretim performansına ilişkin içgörü sağlamanın yanı sıra makine arızalarının anında raporlanmasını ve bakım planlamasını da mümkün kılar.

Üretim hattı ölçümleri, örneğin verimlilik, teslim süresi, çevrim süresi, genel giderler, kayıplar.

Personel izleme yetenekleri, çalışma saatleri, verimliliği, gecikmeler ve aksamaları içerir. Yöneticilerin personel ihtiyaçlarını, üretimi, ürün sevkiyatını ve süreç son teslim tarihlerini daha iyi planlamasını sağlar.

Tüm bu izleme özellikleri ve otomasyonu, güvenliği ve temel üretim KPI'larını önemli ölçüde iyileştirir. Ancak fabrika yönetimini sağlamak, dijital üretim izleme sistemlerinin sağladığı değerin ilk adımıdır.

Üretim İzleme Sistemlerinin kritik ve güçlü bir özelliği, verilerin toplanması ve analiz edilmesidir. Bu, süreç iyileştirmesi ve şirketin tüm operasyonel verimliliğinin artırılması için kullanılabilir.

İşletme Verimliliğini İyileştirmek: Operasyon ve Üretim İzleme Sistemleri Nelerdir?

Gelişmiş üretim ve operasyon yönetimi sistemleri, atölye zemininden ve iş operasyonlarından toplanan ham verileri eylem odaklı içgörülere dönüştürür. Yöneticilerin fabrikalarının teknik verimliliğini iyileştirmelerine ve diğer departmanlara bilgi sağlamasına olanak tanır. Tüm bunlar, değer zinciri ve iş operasyonları genelindeki entegre süreçlerin optimize edilmesine yardımcı olur.

Yeni nesil sistemler, fabrika terminalleri ve uzaktan erişim yoluyla gerçek zamanlı makine ve IoT görselleştirmeleri sağlar. Bu, üretim şirketindeki farklı departmanların, konumlarından bağımsız olarak, içgörülere anında erişmesini sağlar. Bu tür içgörüler şunları geliştirmek için kullanılabilir:

Süreç Yönetimi ve İyileştirme

Bir yönetici Six Sigma, Yalın Üretim, OEE, tedarik zinciri yönetimi, proje yönetimi veya başka bir alana odaklanıyor olsun, üretim izleme verilerini analiz etmek ve kıyaslamak, israfı ve gecikmeleri azaltmak, ürün kalitesini ve malzeme verimliliğini iyileştirmek ve sürekli iyileştirme fırsatlarını belirlemek için güçlü araçlardır.

Süreç Otomasyonu

Personel kıtlığı ve artan nakliye ve malzeme fiyatları dönemlerinde, üretim şirketleri, tam üretim hattı verilerini süreç otomasyonu için kullanarak maliyetleri ve israfı azaltabilirler.

Lojistik ve Üretim İzleme

Tedarik zincirini - tedarikten sevkiyata ve teslimata kadar - yönetmek için vazgeçilmezdir.

Ayrıca, diğer departmanlara küresel olarak sunulan tahmine dayalı analizler ve gerçek zamanlı uyarılar, yöneticilerin hızlı kararlar vermesine olanak tanır.

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Yukarıda belirtilen tüm içgörüler birleştirildiğinde, enerji ve malzeme israfının azaltılmasına katkıda bulunur, bu da doğrudan sürdürülebilirlik kazancıdır. Ancak daha gelişmiş ve özel çözümler sayesinde daha fazla iyileştirme yapılabilir. Kirlilik veya sızıntı sensörleri ve emniyet mekanizmaları gibi IIoT cihazları ve tedarik zinciri yönetimi platformlarıyla entegrasyonlar sayesinde, emisyonları, malzeme kullanımını ve çevresel hasar riskini azaltmak mümkündür.

İnsan Kaynakları

Üretim tesisi verileri, ihtiyaç duyulduğunda personel sayısını azaltmaya veya artırmaya yardımcı olabilir. Örneğin, tedarik kısıtları veya teknik duruş nedeniyle üretimi azaltırken veya verimlilikteki artış veya mevsimsel talep nedeniyle üretimi artırırken. Bu, yalnızca fabrika personeli için değil, aynı zamanda sevkiyat ve teslimat işçileri ile satış departmanları için de geçerlidir. Ayrıca tüm fabrika çalışanlarına sunulan veri içgörüleri ve izleme, doğrudan üretim katılımı ve yönetici gözetimi ihtiyacını azaltır.

Üretim Veri Toplama ve Özel Üretim İzleme Sistemleri

En değerli ve gelişmiş üretim izleme sistemleri, belirli bir fabrika içindeki operasyonları izler. API aracılığıyla ERP, bulut tabanlı veri platformları veya IoT altyapısı gibi diğer sistemlerle entegre edilebilir.

Bu özellikleri, yazılım mimari özellikleri üzerine odaklanarak sunarız:

Modülerlik ve Ölçeklenebilirlik

Temmuz Ehliyet Sınav Soruları Yayınlandı! Temmuz Ehliyet Sınav Soruları Yayınlandı!

Yıllardır endüstriyel teknoloji projelerinde çalışıyoruz. IoT sensör izleme, süreç akış yönetimi ve gerçek zamanlı görsel veri simülasyonları gibi çeşitli modüller geliştirdik. Bunlar, her endüstri için özelleştirilmiş çözümler oluşturmak üzere birleştirilebilir ve neredeyse sonsuz sayıda amaca uyarlanabilir.

Açık Protokoller ve API'ler

Yazılım kilitleme riskini önler. Kilitleme, sistem yeteneklerini sınırlar ve genişletme veya modernleştirmeyi zorlaştırır. Açık mimari, diğer sistemler ve modüllerle verimli entegrasyonu sağlar ve işletme operasyonlarını iyileştirmek için sonsuz olanaklar sunar.

Gerçek Zamanlı Uyarılar ve İzleme

Güvenliği sağlamak ve kayıpları en aza indirmek için hayati önem taşır, böylece personel sorunlara hızla tepki verebilir.

Özel Geliştirme ve Danışmanlık

Her şirket birbirinden farklıdır ve süreçleri veya üretim sistemleri de öyle olmalıdır. Özel olarak tasarlanmış bir dijital üretim yönetim sistemi, üretim şirketlerine pazar liderleri olma rekabet avantajı sağlar.

Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 çağında, üretim izleme yazılımı her şeyden önce bir veri platformudur. İşletmelerin büyümesine yöneticileri güçlendirmek için erişilebilir gerçek zamanlı içgörüler ve sağlam analitik yetenekler sağlamalıdır.

Bu açıdan iki özellik hayati önem taşır:

Grafik Arayüzler ve Veri Görselleştirmeleri

Görselleştirmeler ve erişilebilir arayüzler, yöneticiler için karar vermeyi hızlandırır. Aynı zamanda hat çalışanlarını ve bakım personelini kendi başlarına tüm hayati bilgilere ve talimatlara hızla erişebilir hale getirir.

Kapsamlı Raporlama ve Gelişmiş Analitik

Dijital dönüşümde başarılı olmak için, tüm kuruluş genelindeki veri akışını izlemek önemlidir. İlerlemeyi takip etmek ve operasyonları ve iş sonuçlarını sürekli olarak büyütüp iyileştirmek için kapsamlı raporlama gereklidir.

Üretim izleme sistemleri, büyüklüklerine bakılmaksızın tüm üretim şirketleri için gereklidir. Ancak bu sisteme sahip olmak sektör standardı olsa da, sistemler standartlaştırılmamıştır ve güçlü izleme, görselleştirme ve veri yetenekleriyle birlikte özelleştirilme, muazzam bir rekabet avantajı kaynağı olabilir. Özellikle de kaynak kıtlığı ve tedarik zinciri yeniden yapılandırması dönemlerinde.

Dijital dönüşüm çağında her şirket veri odaklı olmalı ve üretim yönetim yazılımı bunu yansıtmalıdır.

Editör: Mustafa YILDIRIM