Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Felsefi Sosyal ve Tarihi Temelleri Ana Bilim Dalı’nın düzenlediği konferansta, “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanımına Cezai Yönden Bakış” konusu ele alındı.

Konferans, Yargıtay Onuncu Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Faik Ateş ve Onuncu Ceza Dairesi Üyesi Ender Şener’in konuşmacı olarak katılımları ile ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinliğe Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Savaş Kılıç ve Yargıtay Üyesi Hamdullah Paksoy ile ESOGÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Kamil Çolak ve Prof. Dr. Rifat Edizkan da katıldı.

Konferansın açılışında konuşan ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Bağımlılıkla Mücadele Komisyon Başkanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, bağımlılıkla mücadelenin bağımlılık olmadan önce yapılması gereken bir iş olduğunu, çünkü bağımlılık oluştuktan sonra olayın hukuki ve tıbbi boyutlarının çok daha maliyetli, yorucu ve yıkıcı olduğunu kaydetti. ESOGÜ olarak bağımlılıkla mücadeleye özel bir önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Arslantaş, bu çerçevede yaptıkları çalışmaları da anlattı. Prof. Dr. Ali Arslantaş, bağımlılıkla mücadele için, ESOGÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı bünyesinde yüksek lisans programı açtıklarını, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’nın ESOGÜ personeli ve öğrencilerine yönelik bir bilgilendirme kitapçığı hazırlamakta olduğunu, anketler düzenlemek üzere çalıştıklarını, öğrencilere yönelik ‘Gel sohbet edelim’ adlı bir dizi aktivitenin hazırlıklarını yaptıklarını, Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin ‘Hayata Bağlı Ol’ adlı bir afiş tasarım yarışması düzenlediğini, el broşürleri hazırladıklarını, Diş Hekimliği Fakültesi’nin bağımlılığın diş sağlığına olumsuz etkilerini gösteren bir video hazırladığını, tüm fakülte, meslek yüksekokulu ve enstitülerin web sayfalarında bağımlılık konusuna yer verdiğini, üniversite olarak yetkili birimleri aracılığıyla bağımlılıkla ilgili çalışma yapacak öğrenci ve öğretim elemanlarına destek sağladıklarını ve fakültelerin yeni başlayan öğrencileri bilgilendirmek üzere adaptasyon haftasına bağımlılıkla ilgili ders koyduğunu ifade etti.

Konferansın ilk konuşmacısı Yargıtay Onuncu Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Faik Ateş, uyuşturucu maddelerin bağımlılığa sebep olmak suretiyle insanın iradi hareket etmesini engellediğini ve hırsızlık, yağma, adam öldürme gibi birçok suçun temelini oluşturduğunu kaydetti. Mehmet Faik Ateş uyuşturucu madde suçlarının bütün insanlığa karşı işlenmiş suçlar olduğu için bununla mücadeleye büyük önem verilmesi gerektiğini söyledi. Ülkemizde şu anda cezaevinde bulunan tüm tutuklu ve hükümlülerin 1/3’ünün uyuşturucu madde suçlarından dolayı tutuklu ve hükümlü olduğunu belirten Mehmet Faik Ateş, bunda da uyuşturucu madde suçlarının infaz rejiminin terör suçlarının infaz rejimi ile aynı olmasının etkili olduğunu kaydetti. Mehmet Faik Ateş uyuşturucu madde suçlarının rantı yüksek suçlar olmasından dolayı bu yöne bir eğilim oluşturduğunu, ayrıca uyuşturucunun terörün finansmanında kullanıldığını ve bu nedenlerden dolayı uyuşturucu madde suçları ile mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti. Toplumda genel olarak uyuşturucu madde ile ilgili suçları işleyenlerin eğitim ve gelir düzeyi düşük ve dağılmış ailelerin çocukları olan kişiler olarak bilindiğini ama bunun aslında böyle olmadığını, bu suçları işleyen kişilerin profilinin son yıllarda değiştiğini belirten Mehmet Faik Ateş, günümüzde uyuşturucu madde suçlarını işleyenler içinde lise ve üzerinde eğitimi olanlar, anne-babası birlikte olanlar ve düzenli işi olanların oranının daha yüksek olduğunu, bu nedenle bir farkındalık oluşturulması gerektiğini söyledi. Uyuşturucu madde suçlarının çok ağır cezaları olduğunun özellikle gençler tarafından bilinmesi gerektiğini vurgulayan Mehmet Faik Ateş, bu suçların sadece ticari amaçla işlenmesinin şart olmadığını, uyuşturucu maddeyi ikram etme ve bulundurmanın da son derece ağır cezalarının olduğunu ve bu suçlara bulaşmanın gençlerin hayatını bitirebileceğini ifade etti.

Konferansın diğer konuşmacısı Yargıtay Onuncu Ceza Dairesi Üyesi Ender Şener, Türkiye’de ilkokuldan üniversiteye kadar 18 milyon gencin bulunduğunu, bunun da maalesef uyuşturucu üretenler için çok büyük bir pazar olduğunu belirtti. Aile baskısının yanı sıra özellikle yaş ilerledikçe akran ve arkadaş baskısının kişiyi uyuşturucu bağımlılığına götürebildiğini belirten Ender Şener, gençlerin kendilerini yanlışa yönlendiren arkadaşlarından uzaklaşması gerektiğini söyledi. Uyuşturucu madde ile ilgili suçların cezalarının insan hayatını bitirecek derecede ağır olduğunu belirten Ender Şener, bu durumun kendilerini çok üzdüğünü ancak kendilerine gelen dosya sayılarının inanılmaz olduğunu kaydetti. Madde kullanımının engellenmesinin ancak farkındalık oluşturulmasıyla mümkün olabileceğini vurgulayan Ender Şener, üniversite öğrencileri arasında en çok amfetamin bağımlılığının görüldüğünü belirtti. Ender Şener gençlere uyuşturucu suçlarının, kullanma suçu bile olsa ve ceza yatılmamış bile olsa ileride işe alınmaya engel teşkil edeceğini de hatırlattı. Uyuşturucu madde kullanımını özendirme, bununla ilgili yayın yapma, yardım ve destek sağlamanın cezaları hakkında da bilgiler veren Ender Şener, gençlerden uyuşturucuya karşı çok dikkatli ve temkinli olmalarını istedi.

Etkinlik soru-cevap bölümü ile sona erdi.

Kaynak: iha