Avukatlar Şahap Arpacı, Pınar Çelik Arpacı, Hasan Çayır, karar için açılan dava hakkında şu açıklama yapıldı; “Eskişehir Valiliği'nin  23.06.2022 günü resmi internet sitesi üzerinden (www.eskişehir.gov.tr/yasaklama1-karari) duyurulan "LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İntersex) dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar ile bu grupların yapmış olduğu bu tür eylemleri desteklemek veya protesto etmek amacıyla İlimizde kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinliğin (toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, şenlik, festival vb.) Eskişehir Valiliğinin 22.06.2022 tarih ve 378 sayılı kararı ile 23.06.2022 tarihi saat: 00.01 ile 07.07.2022 tarihi saat:24.00’a kadar (15) gün süreyle yasaklanmıştır" kararının iptali ve acilen yürütmenin durdurulması talepli idari davayı 24.06.2022 tarihinde Eskişehir 1. İdare Mahkemesinde 2022/603 esas numarasıyla  açmış bulunmaktayız.. 

Eskişehir Pride Komitesi’nde yer alan müvekkil adına açılan davada 2. Eskişehir LGBTİ+ Onur Haftası 31 Haziran - 03 Temmuz 2022  tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerin bu yasaktan etkilendiği belirtilmiştir.

Onur Haftası kapsamında  yapılması planlanan etkinlikler aşağıdaki gibidir;

29 HAZİRAN VEGAN PİKNİK

30 HAZİRAN HAKLARIMIZ ATÖLYESİ

1 TEMMUZ TRANS+ DENEYİMLER ATÖLYESİ

2 TEMMUZ PANKART-DÖVİZ ATÖLYESİ

3 TEMMUZ ONUR YÜRÜYÜŞÜ

Pride Haftası kapsamında LGBTİ+ dernekler ve gruplar tarafından yapılmak istenen Onur Haftası Etkinlikleri ve bu kapsamda düzenlenmek istenen yürüyüş Eskişehir Valiliği tarafından keyfi bir şekilde yasaklanmıştır. Bu yasaklamanın herhangi bir hukuki gerekçesi bulunmamaktadır. Toplum tarafından görmezden gelinmeye çalışılan bir kesim olan LGBTİ+ bireyler bu kez de Eskişehir Valiliği tarafından görmezden gelinmiş ve engellenmeye çalışılmıştır.

Yapılmak istenen yürüyüş herhangi bir suç işleme kastı olmaksızın şiddetten uzak ve bütünüyle barışçıl amaçlarla düzenlenmek istenmiştir. Ancak Valilikçe alınan yasaklama kararı Onur Haftası etkinlikleri ve yürüyüşünü hukuka aykırı bir şekilde engellenmiştir. Bu hukuka aykırı işlemin iptali gereklidir. Temel hak ve özgürlüklerin hiçbir ayrım gözetmeksizin bireyler ve topluluklarca kullanılmasının sağlanması için idari, siyasi ve fiili engeller kaldırılmalıdır..”

Editör: Mustafa YILDIRIM