Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nazan Aksaray, sağlık bakanının değişmesinin yeterli olmadığını ifade ederek, sağlık politikasının değişmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Eski Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın istifasının geç kalmış bir istifa olduğunu ifade eden Aksaray,  “Yerine görevlendirilen Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu kutlarız ve başarılar dileriz. Ancak, bizler için, bakanın değişmesi yeterli değildir, uygulanan sağlık politikasının değişmesi gerekir. Yeni bakanın, ülkemizde 21 yıldır uygulanan ve ülkemizi sağlık alanında tümden yıkıma uğratan, Dünya Bankası’nın ranta dayalı sağlıkta dönüşüm programını, acilen durdurmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu. Bunun için, yeni sağlık bakanının, önceki bakanın hatalarını tekrar etmemesini, adil, şeffaf, demokratik, meslek ilkelerine bağlı, rant değil liyakati, bilimi, emeği ve halkın sağlıklı hakkını önceleyen bir bakan olmasını dileyen Aksaray, “Yeni atanan bakandan en temel ve en acil isteğimiz, ilk söz olarak da söylediğimiz, mevcut haliyle büyük mağduriyetlere neden olan ve eğer devam etmekte ısrar edilirse çok daha büyük mağduriyetlerle karşılaşma ihtimalini düşünmek bile istemediğimiz, sağlıkta dönüşüm programından acilen geri dönmesidir.” dedi.

Gazi Çelik, “Talep çoğalırsa fiyatlara yansır” Gazi Çelik, “Talep çoğalırsa fiyatlara yansır”

YENİ BAKANDAN İSTEDİKLERİ…

Yeni Bakan Memişoğlu’na seslenen Aksaray, “İstediğimiz, çok kolay ve nettir: Eşit, nitelikli, ulaşılabilir, ücretsiz, kamusal sağlık hizmetidir” diye konuştu. Aksaray şöyle konuştu: “Yeni bakandan; koruyucu sağlığı öncelemesini, ne kadar çok hasta bakıldığıyla değil, ne kadar çok yurttaşımızı hasta olmaktan koruduğuyla övünmesini, tüm çalışma ortamlarında, örneğin, hastalara Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği 20 dakika süre ayrılması gibi, iyi hekimlik ilkelerinden asla taviz vermemesini, sermayeye ucuz işgücü, hatta köle sağlamamak için, eğitimin niteliğini önemsemeden, mantar gibi tıp fakültesi açmaktan, tıp fakültelerine nitelikli eğitim alamayacak kadar asistan almaktan vazgeçmesini, ihtilaf halinde mahkeme yetkisi bile İngiltere’de olan hasta garantili şehir hastanelerini şirketlerden, halkımızı da ağır mali yükten kurtarmasını, şehir merkezlerindeki kamu hastanelerimizi yeniden açmasını, sağlıkta şiddetin sona ermesi için Türk Tabipleri Birliği’nin mevzuat önerilerini ve diğer tüm önlemleri uygulamaya koymasını, tüm bu süreçlerde, 106.168 hekimin üyesi olduğu yüz akı örgütümüz Türk Tabipleri Birliği ile işbirliği içinde olmasını istiyoruz.”

Editör: şenay Yıldırım