Küpeli’den Başkan Kurt’a hayırlı olsun ziyareti Küpeli’den Başkan Kurt’a hayırlı olsun ziyaretiYeni Sendika Eskişehir İl Temsilcisi Abdulbaki Tekin, yaptığı açıklamada "Henüz 30 yıllık geçmişe sahip kamu sendikacılığının özellikle son yıllarda pandemi sürecinde sahipsiz bıraktığı, Toplu Sözleşme sürecinde ise sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarını alma mücadelesi vermediği için çalışanların  sendikacılığı zenginleşme ve konfor alanı olarak görüldüğünü  ve kamu sendikacılığının itibar kaybetti. Özellikle %2 barajının kalkmasından sonra yetkili Konfederasyon Genel Başkanı'nın tekrar bir kanun değişikliği acilen yapılmalıdır açıklaması sonrası çalışmaların ciddi tepki gösterdi. 12.000 TL seyyanen zammın emekliliğe yansıtılmamış olması, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının kamuda en düşün ücreti aldığı bir dönemde bu sorunların dile getirilmesi gerekirken tekelci sendikal anlayışı için  hala çalışanları kendilerine mahkum etme gayretinin çalışanlarda sendikacılığa bakışı olumsuz etkilediğini ve zarar verdi.
Üye aidatları düşürüldü
 %2'lik barajın iptali sonrasında Sendika Genel Merkezi olarak aldıkları karar doğrultusunda 4688 sayılı kanunun 25. Maddesi gereği kanunun verdiği yetki çerçevesinde üye aidatlarını binde 5'ten binde 4'e düşürdüklerini böylece üyeden kesilen aidat miktarının %20'sini sendikanın kasası yerine üyenin cebine aktaracak. Bu düzenlemedeki temel amacın sendikacılığın  zenginleşme ve gelir elde etme aracı olmadığı yaklaşımı ile çalışanlarda sendikacılığı karşı oluşan kötü imajın düzeltilmesine katkı sunmak.
Aynı zamanda Çalışma Bakanlığına yapacakları müracaatla  üyelerden yapılacak sendika kesintilerinin oranının en fazla binde üç ile sınırlandırılmasını talep edeceğiz.
Üye kesintilerinin binde 5'ten binde 4'e düşürülmesi ile her bir üyenin cebine yıllık ortalama 750 TL fazla girecek"dedi.

Editör: Mustafa YILDIRIM