Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TKP PM üyesi Ömer Faruk Erol TKP dostlarına, sendikalara, derneklere katılımları için teşekkür etti. Erol "Cumhuriyet yurttaş kimliğini yarattı. Eğitim ve sağlık gibi birçok alanda öncü girişimlere imza attı. Bu adımlardan hemen sonra tüm bu değerler hızla baltalanmaya başlandı. Günümüzde bu tahribatın en vahim halini yaşıyoruz" dedi.

TKP’nin “2023 Yeniden" başlıklı videosunun gösteriminin de yapıldığı etkinlikte TKP PM üyesi Aydemir Güler bir konuşma yaptı. Güler’in konuşmasının satır başları şu şekilde:

" Türkiye’nin en büyük tarihsel dönüşümü geriye pek fazla bir şey bırakmamacasına... Yani ne laiklik ne bağımsızlık... Padişahlığa dönülmüş durumdaysa, üstelik Türkiye Cumhuriyeti hiç olmadığı ölçüde dış dünyada maceralar peşinde koşarak bir Osmanlı karikatürü haline gelmişse bunun adının konması tarihi bir meseledir.

 Zabıta ekiplerinden tatlı sürpriz  Zabıta ekiplerinden tatlı sürpriz

Bazen bu tartışmayı yapmak isteyen dostlarımız oluyor. Hayır diyorlar Cumhuriyetin gitmiş, yitirilmiş olduğu doğru olamaz bunu kabul edemeyiz. Ondan sonra bir şey olmamış, laik, bağımsız bir hukuk devletinde yaşıyormuşuz gibi bayram kutlamaya çıkılıyor. Yanlış olan şey burada kutlanacak bir şeyin olmaması. Neyi kutlayabilirsiniz bu koşullarda?

Türkiye'de uzun zamandır din kuralları, ayetler artık gündelik yaşamın referans kaynağı olmanın ötesine geçti. Yer yer mahkeme başkanlığına gerekçeli karar yazarken kutsal kitaba atıfta bulunuyorlar. Laiklik diye bir şey yok.