Proje kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirildi

RAISD Anadolu Üniversitesi proje ekibinin bu çalışmadaki hedefi yerel yönetimlerde hizmet sağlayıcılarının, zorla yerinden edilmiş kadın ve kız çocuklarının temel ihtiyaçlarını izlemeye yönelik, kapasitelerini arttırmaktı. Bu kapsamda projenin başından bitimine kadar yerel yönetim, sivil toplum ve kırılgan grupların kendileriyle bir arada çalışıldı. Eskişehir yerelinde sosyal hizmet çalışanlarına kırılganlık, kültürel çeşitlilik ve izleme konularında kapsamlı ve konunun uzmanlarından eğitimler verildi. İnteraktif geçen eğitim süreçlerinde sosyal hizmet çalışanlarının gerek teori gerekse de saha çalışmalarında yaşadıkları güçlükler üzerine de faydalı tartışmalar yürütüldü. 

RAISD projesi kapsamında belediye çalışanlarıyla gerçekleştirilen eğitimlerin yanı sıra birçok kültürel ve akademik etkinlik de gerçekleştirildi. Bu yolla proje sonuçlarının sürdürülebilir olması sağlandı. Eskişehir Barosu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri Gençlik Kolları, akademi, yerel medya çalışanları gibi birçok farklı meslek grupları ve uzmanlık alanlarından katılımcılarla atölye ve konferanslar düzenlendi. Bu etkinliklerde kırılgan grupların sorunları, mültecilerin yeni ülkeye adaptasyonu, ev sahibi toplumun yaşadığı sorunlar gibi birçok konu üzerinde etkili tartışmalar yürütüldü. 

Haziran 2022 itibariyle başarılı bir şekilde sonuçlanan RAISD projesi hem yerel hem ulusal hem de uluslararası bağlamda zorla yerinden edilmiş kişiler konusunda çalışmalar yürüten birçok farklı kurum için önemli bir kaynak olacak çıktılar ortaya koyarken aynı zamanda geleceğe yönelik projeler üretme konusunda da ilham kaynağı oldu. 

Proje hakkında 

Zorla yerinden olmanın söz konusu olduğu krizler dünyadaki kurumların ve toplumların yaşayabileceği bir durum. Sıradan olayların yerine acil durumlarda çözümler çoğunlukla reaktif, kısmi ve bazı grupları dikkate almayan şekilde yer alıyor. “Zorla yerinden edilenler arasında belirgin bir şekilde kırılgan insanlar için Dikkat ve Dahil Etme Stratejilerini Yeniden Şekillendirme” projesi (RAISD), zorla yerinden edilmiş kişiler arasında Yüksek Hassas Grupları (VG) tanımlama, özel ihtiyaçlarını analiz etme ve bunları ele almak için uygun uygulamaları bulma amacıyla çalışmalar yürütüldü. RAISD projesinde, bu çalışmaları yürütmek için yeni bir metodoloji geliştirildi. Sorumlu Araştırma ve Yenilikçilik bağlamında çalışmalar yürüten Anadolu Üniversitesi proje ekibi; projenin her aşamasında akademi, sivil toplum, yerel yönetim ve projenin ana hedef kitlesi olan kırılgan grupların kendilerini sürece dahil etti. Çalışmalar tüm aktörlerin eylemleri birlikte tasarladığı, toplumsal cinsiyet perspektifini bağlantılı şekilde birleştirdiği ve sürdürülebilirliği desteklemeyi göz önünde bulundurarak gerçekleştirildi. Proje kapsamında; insan hakları ve sosyo-ekolojik modellere dayanan, savunuculuk odaklı bir araştırma yürütme amacıyla spesifik bir katılımcı eylem araştırması uygulandı. Proje kapsamında; mültecilerin uluslararası korunması, zorla yerinden edilmenin yönetimi ve ev sahibi topluluklardaki endişeleri ele almak için daha gerçeklere dayalı ve doğru söylemlerin ve uyarlanmış stratejilerin teşvik edilmesi hedefiyle çalışmalar yürütüldü.”


    
 

Editör: Mustafa YILDIRIM