Bir hüzün düşünün, 99 yıldır sizi bırakmayan ve taşımaktan asla yorulmadığınız bir hüzün. Yüreğinizde derin izler bırakıp, anlamlar yüklediğiniz, çevresinde toplanan yüzlerce insanı aynı duygularla sarıp sarmalayan bir hüzün.   
Bugün atalarımızın doğdukları ve doydukları topraklardan ayrılışının 99.ncü hüzün yıldönümü.  
Memleket denince Selanik, Yanya, Kavala diyen insanların, bir ömür geriye dönecekleri günlerin özlemiyle, evlerine " geriye nasıl götürürüz" endişesiyle büyük bir eşya bile almayanların hikâyesidir mübadele.  
Mübadele, oraları soy isimlerinde ölümsüzleştiren, öldüklerinde mezar taşlarına geldikleri memleketleri yazdıracak kadar hasret giden, sessizlik yemini eden insanların, Atatopraklarından kopuşlarının, savruluşlarının, elveda deyişlerinin acı ve ızdırap yüklü hikayesidir.   
İnsanın insanla takasıdır mübadele. Kimsenin kimseye gidermisin, kalırmısın diye sormadığı, köylerin, kasabaların boşaldığı, minarelerden ezan seslerinin semaya yükselemediğidir mübadele.
30 Ocak 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yapılan sözleşme uyarınca Türkiye ve Yunanistan'ın kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine zorunlu göçe tabi tutmasına verilen addır mübadele.
Türkiye’nin tanık olduğu göç dalgalarına, tarih sayfalarına bir “acı” olarak geçen, etkileri bugün de devam edendir mübadele.
99. yılında saygıyla anıyoruz…
Neziha Bilen
ERBALDER Yönetim Kurulu Başkanı

Editör: Mustafa YILDIRIM