Yüz ifadesi artık göz kapaklarıyla değişiyor Yüz ifadesi artık göz kapaklarıyla değişiyor

Yumurta donasyonu, verimli bir kadının gebe kalmasına yardımcı olmak için başka bir kadına yumurta bağışladığı bir süreçtir. Yardımcı üreme teknolojisinin veya tüp bebek tedavisinin bir parçasıdır.

Prosedür tipik olarak bir doktorun donörden bir yumurtayı çıkarmasını, bir laboratuvarda döllenmesini ve daha sonra elde edilen embriyoları alıcının rahmine aktarmasını içerir. Uzmanlar bunu in vitro fertilizasyon (IVF) gibi yöntemlere başvururlar. Bazen uzmanlar farklı kadınlarda daha sonra kullanılmak veya implantasyon için embriyoların bir kısmını veya tamamını dondurabilir.

Yumurta donasyonu sıklıkla yumurtalık yetmezliği, fetüste konjenital anomalilerden kaçınma veya ileri yaş gibi çeşitli nedenlerle kendi yumurtalarını kullanamayan kadınlar tarafından tercih edilirler.

Yumurta donasyonu, bir kadının başka bir kadının bebek sahibi olmasına yardımcı olmak için kullanılan yumurtalarını bağışladığı yardımlı bir üreme yöntemidir. Donör yumurtaları, erkek partnerin spermi veya donör spermi ile birleştirilebilir.

Donörde ileri yaş, azalmış yumurtalık rezervi, açıklanamayan veya otoimmün bozukluklara bağlı erken yumurtalık yetmezliği, kemoterapi veya cerrahi menopoz gibi durumlar yaşanıyorsa yumurta donsayonu yapılamaz.

Bkz: Yumurta Donasyonu Nedir?

Yumurta donasyonu nasıl yapılır?

Uzmanlar, uygun bir donör bulmak için yoğun bir seçim süreci yürütecek ve yasal prosedürleri uygulama yoluna gidecektir. Prosedüre başlamadan önce donörün normal adet döngüsünü durduran ilaçları alması gerekecektir.

Donör daha sonra yumurtalıkları aynı anda birden fazla yumurta gelişmesini sağlayacak bir ilaç kullanmaktadır. Donörlerin bu ilacı derilerinin altına veya bir kasın içine enjekte ederek kendi kendilerine vermeleri gerekecektir.

Bazı kadınlar enjeksiyon bölgesinde morarma, ruh hali değişimleri ve hassas göğüsler tarzında bazı yan etkilerin geliştiğini görebilir. Nadir durumlarda bir kadın ciddi yumurtalık hiperstimülasyon sendromu geliştirebilir. Bu durum yumurtalıklarda çok fazla yumurta geliştiğinde ortaya çıkar. Bu hastalıkta gelişen kadınların hastaneye yatırılması gerekebilir.

Donörlerin yumurtalar alınmadan önce hamilelik riski vardır. Bu nedenle cinsel ilişkiden kaçınmak veya prezervatif gibi bir doğum kontrol yöntemi kullanmak gereklidir. Bağış döngüsü boyunca bağışçının ilaçlara tepkilerini izlemek için sık sık kan testleri ve ultrason muayeneleri yapılır. Bu süreç sonunda bir engel yoksa süreç devam eder.

Yumurta donasyonunda enjeksiyon süreci

Yumurtaların alınmasından kısa bir süre önce,donör prosedüre hazırlık olarak son bir enjeksiyon alacaktır.

Doktor, yumurtaları donörün yumurtalıklarından çıkarmak için transvajinal yumurtalık aspirasyonu gerçekleştirecektir. Vajinaya bir ultrason probu yerleştirecekler ve yumurtayı folikülden çıkarmak için bir iğne kullanacaklar.

Yaklaşık 30 dakika süren prosedür sırasında, doktor donöre ağrı kesiciler, sakinleştiriciler veya anestezi verebilir.

Bu küçük bir prosedür olduğundan bir donörün bir gece boyunca hastanede kalması gerekmeyecektir.

Donörden alınan yumurtalar bir süre sonra anne adayı uygun hale geldiğinde transfer işlemi yapılır. Gebelik süreci anne adayının karnında devam eder. Bu süreçten sonra normal hamilelik süreci söz konusudur.

Yumurta donasyonu kimler için uygundur?

·        Gebelik denemesinde birden fazla başarısız girişim.

·        Tekrarlanan düşükler yaşanması

·        Endometriozis, fallop tüplerinin tıkanması veya yokluğu

·        Hafif veya şiddetli erkek kısırlığı

·        Düşük yumurtalık rezervi

·        Bekar kadınların evlenmeden çocuk sahibi olmak istemesi.

·        Genetik olarak anne adayının çocuğa geçebilecek bir hastalığı olması halinde yumurta donasyonu yapılması tercih edilebilir.

Yumurta donasyonunda donör seçimi

·        Tam kişisel ve aile tıbbi geçmişi

·        Cinsel öykü değerlendirmesi

·        Uyuşturucu ve alkol kullanım öyküsü ve psikolojik geçmişi

·        Fiziksel muayene

·        Psikolojik sınav

·        Bulaşıcı ve bulaşıcı hastalıklar için tekrarlanan taramalar

·        Motivasyonun değerlendirilmesi (anonim bağışçılar için)

·        Eğitim ve ilgi alanları dahil olmak üzere kişilik profili

·        Alıcıların sonraki bir çocukta arzu edebilecekleri fiziksel özelliklerin değerlendirilmesi

Yumurta donasyonu başarı oranı nedir?

Yumurta bağışı yoluyla ilk hamilelik 1984 yılında gerçekleşti ve doğurganlık uzmanları IVF'yi ve kriyoprezervasyon adı verilen yumurta dondurma ve depolama sürecini geliştirdikleri için uygulama o zamandan beri önemli ölçüde gelişti. Yumurta donasyonu uygulaması da sosyal olarak kabul görmüş ve giderek artan bir şekilde kadın kaynaklı kısırlıklarda tercih edilmeye başlayan bir uygulamadır.

ASRM'ye göre, bağışlanan yumurtaları kullanarak ortalama gebelik başarı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yüzde 55-60'tır. Birçok faktör başarıyı belirler ancak alıcının yaşı bu konuda geçerli bir neden değildir. Ancak genç bir kadından (31 yaşından küçük) donör yumurtaları kullanması prosedürün başarısı için kritik öneme sahiptir.

Yumurta donasyonunda embriyo transferi

Yumurtalar döllendiğinde ve embriyo gelişimin gerekli aşamasına ulaştığında iki ila dört sağlıklı embriyo seçilecek ve alıcının rahmine transfer edilecektir. Kalan embriyolar, ilk döngünün başarısız olması durumund  daha sonra kullanılmak üzere dondurulmuş olabilir. İki ila dört embriyodan fazla transfer etmek başarı şansını artırmaz ancak çoğul gebelik olasılığını arttırır. Herhangi bir döngüde bu sayıdan daha fazlası transfer edilemez.

Bir yumurta donasyonu döngüsü için embriyo yerleştirme prosedürü, standart bir IVF döngüsü ile aynıdır. Küçük bir kateter serviksteki açıklıktan uterusa geçirilir. Embriyoları içeren daha ince, yumuşak bir kateter ilk kateterden yerleştirilir. Daha sonra embriyolar, yerleşimi görselleştirmek için bir ultrason kullanılarak uterusa bırakılır. İşlem çok az zaman alır ve çok az rahatsızlık içerir. İşlem sonrası hasta 30 dakika dinlenir. Daha sonra taburcu edilir ve kuluçka ve implantasyon gerçekleşirken ertesi gün veya iki gün dinlenmeye devam etmesi önerilir. Ardından 15 gün geçince gebelik ortaya çıkıp çıkmadığı anlaşılabilir.

Kaynak: https://tupbebekmerkezlerikibris.com/